• Yngre hästar sprider ofta större mängd ägg av liten blodmask än vad äldre hästar gör, och de är också känsligare och utvecklar oftare sjukdom relaterat till parasitbördan. (ridenews.se)
  • Jag är den enda i mitt stall som gjort träckprov och fick svar att min häst hade 1200 EPG av blodmask, och jag har bett om vidare odling för stora blodmasken. (veterinaren.nu)
  • Även hästar med få ägg i provet kan ha stor blodmask därför är det är viktigt att alltid låta undersöka prov för stora blodmasken på våren. (ridenews.se)
  • Hej har köpt en varmblodstravare som visade sig ha blodmask på 650epg tanken var att jag skulle flytta honom nu den 17/5 men nu pga Blodmaskarna så vet jag inte riktigt hur jag skall göra. (veterinaren.nu)
  • I somras tog vi träckprov på henne och det visade sig att hon hade blodmask. (travkoll.se)