• Dessutom bidrar D-vitamin till att bibehålla normal muskelfunktion, till immunsystemets normala funktion och till normal blodkoagulation. (bodystore.com)
  • Kalcium bidrar även till normal muskelfunktion, normal blodkoagulation och en normal neurotransmission (överföringen av signalsubstanser mellan nervceller). (foreverliving.se)
  • Mängden kalcium som finns utanför skelettvävnaden uppgår förmodligen bara till omkring 10 g hos en normal person men reglerar ändå både hjärtslag, nervimpulstransmission, muskelsamman¬dragning och blodkoagulation. (kurera.se)
  • Den innehåller bland annat vitaminer som bidrar till immun- och nervsystemets normala funktion, till normal blodkoagulation och till normal mental prestationsförmåga. (mmsports.se)
  • Magnesium bidrar även till normal blodkoagulation och minskar risken för blodproppar. (kurera.se)
  • Giftstruma, såväl subklinisk som uttalad, leder till ökad blodkoagulation och därmed ses en ökad förekomst av blodproppar, vilket eventuellt också gäller djup ventrombos. (wikipedia.org)