• D'Adamo hävdar att lektiner (en grupp proteiner som kan interagera med kolhydrater) som intas via födan kan binda till AB0-systemets blodgruppsantigener i blodet och orsaka problem hos människor. (wikipedia.org)
  • Blodgruppsdieten har utsatts för hård kritik av medicinsk expertis som bl.a. pekar på att det inte finns något stöd för att lektiner som intas via födan kan binda till blodgruppsantigener i människokroppen. (wikipedia.org)
  • Peter D'Adamo hävdar att en grupp proteiner, lektiner, som intas via maten kan binda till blodgruppsantigener i människokroppen. (karlzons.com)
  • Att vissa lektiner är oförenliga med en viss blodgrupp eftersom lektiner som intas via födan kan binda till blodgruppsantigener i blodet och orsaka problem. (4health.se)