• Det förutsätter att det finns frivilliga blodgivare. (rodakorset.fi)
 • 52 procent av länets blodgivare är män, medan 58 procent av de som nyregistrerat sig under första halvåret 2013 var kvinnor. (kurera.se)
 • Ju fler blodgivare som finns desto mindre sårbara är vi i vår verksamhet. (sverigesradio.se)
 • Men det finns stora utmaningar i storstadsregionerna där det ofta behövs många fler blodgivare då mycket blodkrävande specialverksamhet är samlad till universitetssjukhusen. (ki.se)
 • Blodverksamheterna i landet, främst i storstäderna, arbetar aktivt för att rekrytera fler blodgivare. (kurera.se)
 • Fler blodgivare behövs alltid! (doktorn.com)
 • För att minska risken för inställda operationer prövas nu en okonventionell metod för att rekrytera fler blodgivare i Uppsala. (akademiska.se)
 • 2020 ska vi bli ännu fler blodgivare i Tiohundra, säger Catarina Pommer. (tiohundra.se)
 • Blodcentralerna stödjer olika kampanjer för att samla fler blodgivare. (sharingiscaring.nu)
 • Alla tjänar på att vi kan fokusera på att få fler blodgivare! (sharingiscaring.nu)
 • Vi skulle få fler blodgivare, ökad patientsäkerhet och mindre stigmatisering, skriver debattörerna. (gp.se)
 • Det är moderaten Gunilla Helmerson som insett värdet av SL-biljetter och behovet av kollektivt resande som inte gräver djupa hål i plånboken och hoppas att tilltaget kan ge fler blodgivare. (planka.nu)
 • Därför behöver vi fler blodgivare. (akademiska.se)
 • Han har varit blodgivare på Akademiska sjukhuset sedan 1948, då blodcentralen öppnade. (akademiska.se)
 • Du som vill bli blodgivare kan anmäla dig på flera sätt, bland annat direkt på www.geblod.nu eller hos din blodcentral. (blodomloppet.se)
 • För femte året i rad minskar antalet blodgivare i Sverige. (doktorn.com)
 • Statistiken med ett minskat antal blodgivare kommer från Blodkommunikation Sverige. (doktorn.com)
 • Forskarna har samlat ihop uppgifter om 1,7 miljoner blodgivare och 2,1 miljoner patienter som fått en blodtransfusion i Sverige och Danmark. (ki.se)
 • I Sverige är bara 4 av 100 personer blodgivare. (ladiescircle.se)
 • I hela Sverige har vi fått en minskning på blodgivare. (svt.se)
 • Vi vill att Sverige gör samma sak, för att säkerställa en säker blodgivningsverksamhet samt att så många som möjligt ska kunna bidra som blodgivare. (gp.se)
 • Fotot visar en blodgivare i Sverige. (dagen.se)
 • Blodbussen har som uppgift att nå blodgivare genom att finnas tillgänglig på platser utanför blodcentralerna och sjukhusen i Sverige, till exempel på företag, skolor och evenemang. (wikipedia.org)
 • I Västmanland är vi stolta och tacksamma över att ni blodgivare hörsammar våra kallelser och sms och kommer till blodcentralerna. (geblod.nu)
 • Blodcentralerna söker alltid nya blodgivare. (delsboonline.se)
 • I takt med att den svenska djursjukvården blir allt mer avancerad, ökar behovet av blodgivare. (svt.se)
 • Många blodcentraler tar emot nya blodgivare även utan föranmälan. (sharingiscaring.nu)
 • H star som l mpar sig som blodgivare r valacker mellan 5-15 r gamla, regelbundet vaccinerade, avmaskade och sj lvklart fullt friska. (hippson.se)
 • I Stockholms län har dessutom antalet blodgivare minskat. (doktorn.com)
 • Blodcentralens statistik för januari till juni 2013 visar att antalet nyregistrerade blodgivare minskade med 9,3 procent jämfört med första halvan av 2012 - från 6 711 till 6 086. (kurera.se)
 • En undersökning från Droppen blodgivning i Göteborg visar att nio av tio män i åldrarna 18-30 år har funderat på att bli blodgivare, men inte vågat ta steget ut. (kurera.se)
 • De första antikroppsanalyserna för påvisning av genomgången covid-19 hos blodgivare visar att andelen blodgivare med antikroppar förändrades från 1,6 procent till 5,0 procent under en period på sex veckor. (folkhalsomyndigheten.se)
 • De första preliminära resultaten visar att andelen blodgivare med antikroppar mot covid-19 låg på 1,6 procent vecka 17 och hade förändrats till 5,0 procent i vecka 22. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Dagens regler för vilka som får bli blodgivare är diskriminerande, anser Centerpartiets partiledare Annie Lööf. (svd.se)
 • Vid årets sista besök på onsdagen tog blodbussen emot 29 blodgivare. (tiohundra.se)
 • De flesta som anmält sig är nya blodgivare, vilket innebär att de på sitt första besök i blodbussen får svara på frågor, ta blodprov och registrera sig. (trafikverket.se)
 • I takt med att djursjukvården blivit allt mer avancerad, ökar också behovet av blodbanker och akuta blodgivare även på djursidan. (svt.se)
 • Det är även betydelsefullt att kommunicera behovet av blodgivare, vad blodet används till och att informera om hur du blir blodgivare. (ki.se)
 • Kan man säga att det är brist på blodgivare? (svt.se)
 • Från Bangladesh rapporteras om överfulla sjukhus och brist på blodgivare. (svd.se)
 • 130 blodgivare testades under vecka 27. (vxonews.se)
 • Under vecka 27 antikroppstestade Region Kronoberg 130 blodgivare. (vxonews.se)
 • Folkhälsomyndigheten har under vecka 17-22 samlat in 400 prover per vecka från blodgivare i åldern 18-72 år i de nio regionerna: Jämtland, Jönköping, Kalmar, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland och Örebro. (folkhalsomyndigheten.se)
 • På plats kan man därför anmäla sig som blodgivare och få veta hur man kan hjälpa till att sprida budskapet om blodgivning. (doktorn.com)
 • Dessutom registrerades ytterligare nio nya blodgivare. (tiohundra.se)
 • En förändring är att personer som har haft vissa sexuella riskbeteenden tillåts prövas som blodgivare om minst 12 månader har gått sedan risktillfället. (lakemedelsverket.se)
 • 52 procent av länets blodgivare är män, medan 58 procent av de som nyregistrerat sig under första halvåret 2013 var kvinnor. (kurera.se)
 • I en undersökning i Stockholm framgår det att så många som en av fem blodgivare, 21 procent, känner "mycket" eller "ganska" stort obehag inför nålstick. (kurera.se)
 • Från att år 2005 ha haft 20 procent frivilliga och obetalda blodgivare hade siffran höjts till 80 procent år 2007. (wikipedia.org)
 • Eftersom metoden gör det möjligt att producera alla slags blodgrupper ska det konstgjorda blodet till en början användas till patienter med sällsynta blodgrupper, som det är svårare att hitta blodgivare till. (illvet.se)