• Till skillnad mot whiplashpatienterna, som inte hade några förändringar i hjärnblodflödet, sågs minskat blodflöde i tinningloben hos patienter utan tidigare skada. (umu.se)
 • Svimningskänsla eller yrsel kan bero på ett minskat blodflöde till hjärnan. (heartfailurematters.org)
 • Psykologer kan göra olika tester och ibland görs blodflödesmätningar av hjärnan, eftersom minskat blodflöde i pannloberna kan vara ett tecken på demens. (1177.se)
 • Hjärtsvikt orsakar minskat blodflöde till resten av kroppen. (heartfailurematters.org)
 • Vaskulär demens, som också kallas blodkärlsdemens, orsakas av minskat blodflöde i kärlen i hjärnan och kan yttra sig plötsligt. (kunskapsguiden.se)
 • Forskarna fann bevis på minskat blodflöde hos alla testpersoner i samtliga övningar. (blogspot.com)
 • Studien är särskilt intressant eftersom den visar att den delen av hjärnan som kontrollerar minnet och som angrips i Alzheimers kan vara mer sårbar för minskat blodflöde än andra delar av hjärnan. (news55.se)
 • Ett minskat blodflöde i smärtans akuta skede kan ha ett överlevnadsvärde för att kunna ta hand om skadan utan att förblöda. (du.se)
 • 2) På kort sikt har båda dessa reflexer ett överlevnadsvärde, men om de kvarstår, kan de leda till minskat blodflöde, ökad muskulär spänning och ökad smärta. (du.se)
 • I den frågan lägger avhandlingen ytterligare en pusselbit på plats genom att visa att lång utbildning kan öka blodflödet i olika delar av hjärnan. (umu.se)
 • Standardnätverk, eller inåtriktat nätverk, är inom neurovetenskap det nätverk av kopplade delar av hjärnan som är aktivt i hjärnans standardnätverksläge eller utgångsläge, det tillstånd som hjärnan befinner sig i när en person inte tänker på något särskilt, utan låter tankarna spontant vandra runt. (wikipedia.org)
 • Det gör att delar av hjärnan får för lite syre och därför skadas. (kunskapsguiden.se)
 • Vaskulär demens ger olika symtom beroende på vilka delar av hjärnan som skadats. (kunskapsguiden.se)
 • Genom att studera tredimensionella bilder på hjärnan har forskarna kunnat se blodflödet är mycket högre i många delar av kvinnors hjärnor än i mäns. (expressen.se)
 • Ett förändrat beteende kan visa sig i ökat blodflöde i hjärnans bortglömda delar på så kort tid som 6 timmar. (wellnessguide.se)
 • L-arginin påverkar olika delar i hjärnan, bland annat den som styr vakenhet och som har inverkan på hjärnans blodflöde. (kurera.se)
 • Det visade sig att ett försämrat blodflöde från hjärtat har en negativ effekt på de delar av hjärnan som kontrollerar minnet. (news55.se)
 • Det är även så att vissa delar av hjärnan stängs ned när man orgasmerar (till exempel delar som bearbetar utifrånkommande information eller motorisk aktivitet). (oliverocheva.se)
 • Vissa delar stängs ned och information lagras in och sorteras i hjärnan. (oliverocheva.se)
 • Man kan alltså säga att den nocturnala orgasmens förekomst är en kombination av att vissa delar av hjärnan inaktiveras, känsliga delar av kroppen blodfylls och att man har nattliga sexuella drömma (vissa uppger dock att de inte måste drömma för att orgasmera nattetid). (oliverocheva.se)
 • Diffusionen är starkare längs med axonerna som kopplar ihop olika delar av hjärnan. (org.se)
 • Detta leder till att hjärnan får för lite blod och man kan svimma. (doktorn.com)
 • Tryck på venen orsakar ett sämre blodflöde in till hjärtat varpå det alltså blir ett underskott av syresatt blod som går ut från hjärtat och upp till hjärnan. (kurera.se)
 • Kroppen kämpar dessutom med frukosten (ökat blodflöde till magen ger än mindre blod till hjärnan) ända framåt lunch. (kurera.se)
 • Muskelspänningar påverkar artärerna, vilket i sin tur begränsar mängden blod som når hjärnan. (stegforhalsa.se)
 • Att skicka blod till hjärnan är en av många saker som din kropp gör utan att du tänker på det, fast det är helt nödvändigt för att överleva. (blogspot.com)
 • Forskare har konstaterat att sambandet mellan hjärnans förmåga att pumpa blod till hjärnan och minnet på äldre människor har en koppling. (news55.se)
 • Dels har de förmågan att bekämpa patologiska mikrober (virus, bakterier, svamp etc.), som lyckats passera blod-hjärnbarriären och ta sig in i hjärnan. (svaradoktorn.se)
 • Anledningen till att blod-hjärnbarriären inte fungerar och kan hålla skadliga företeelser borta från hjärnan - att barriären s.a.s. blivit "permeabel" (genomsläpplig) - tycks vara en annan form av "permeabilitet", den som uppstått i tarmen. (svaradoktorn.se)
 • Denna reflex sker när hjärnan registrerar fallande blodtryck trots stigande puls, d.v.s. trots att hjärtat kämpar på förmås inte tillräckligt med blod att pumpas upp till hjärnan. (svimningsskolan.se)
 • Detta betyder mindre blod tillförsel till hjärnan. (hnkliniken.se)
 • Forskare lär sig mer om hjärnan och hur den fungerar, och ny information kan hjälpa oss att förstå hjärnleden. (stayfitwithus.com)
 • En annan metod för att se hur hjärnan fungerar är MEG (Magnetoencefalografi). (prvbloggen.se)
 • Detta innebär att hela hjärnan fungerar som en höggradigt samordnad helhet. (stressfriskola.se)
 • Det är inte heller svimning att få ett epilepsianfall, för då har man normal blodförsörjning men hjärnan fungerar inte som den skall neurofysiologiskt. (svimningsskolan.se)
 • Men de små blodkärlen, som ligger djupt inne i hjärnan, kan också drabbas till exempel på grund av högt blodtryck. (hjart-lungfonden.se)
 • Slutligen har vi också visat att amyloid PET, den bildgivningsmetod där man mäter nivåerna av amyloid i hjärnan, har en betydande effekt på hanteringen av patienter som undersöks på minneskliniken på grund av kognitiva besvär. (neurologiisverige.se)
 • Synsorganen upplever syresvält på grund av otillräckligt blodflöde. (ensayosclinicoscuba.com)
 • Svimning definieras som medvetandeförlust på grund av övergående otillräckligt blodflöde till hjärnan. (svimningsskolan.se)
 • Detta beror på bristen på blodflöde till hjärnan på grund av aortastenos. (the-health-site.com)
 • Vaskulär demens är ett samlingsnamn för ett flertal sjukdomar som orsakar demens på grund av förändringar i blodkärlen i hjärnan. (alzheimers-sjukdom.se)
 • På grund av kompressionen av någon del av hjärnan kan vitala funktioner - andning och blodcirkulation - störas. (industrymedics.com)
 • Ischemi är orsaken till att hjärtat och hjärnan skadas vid hjärtinfarkt respektive slaganfall (stroke). (wikipedia.org)
 • Sker detta i hjärnan kan det resultera i en stroke. (hjart-lung.se)
 • Syrebristen kan också vara en följd av en hjärnblödning, det vill säga en bristning i något kärl inne i hjärnan - hemorragisk stroke, eller på hjärnans yta - subaraknoidalblödning. (hjart-lungfonden.se)
 • Ofta drabbar stroke de kärlområden i hjärnan som är störst och viktigast för blodförsörjningen. (hjart-lungfonden.se)
 • Cerebellär stroke inträffar, var cerebralt blodflöde till detta område i hjärnan avbrytes. (apotekvarersverige.life)
 • Det som Umeåforskarna Lars Nyberg och Anders Wåhlin har skapat är en förklaringsmodell som börjar med hjärtats slag, och via de största ådrorna i kroppen ut till de finaste kärlen i hjärnan. (umu.se)
 • Med ökat blodflöde kommer det bra med syre ut i kroppen, vilket dämpar smärtan. (1177.se)
 • Förklaringen är att viktiga nervbanor korsas när de går från hjärnan ut i kroppen. (hjart-lungfonden.se)
 • Blodpropp som reser till hjärnan från någon annanstans i kroppen (t.ex. (symptomen.se)
 • I somatosensoriska cortex tolkas informationen och hjärnan uppfattar från vilken del av kroppen siignalerna kommer. (du.se)
 • Socker skapar och förvärrar inflammationer i kroppen och påverkar blodkärlens förmåga att dras ihop och expandera vilket i sin tur kan leda till ett sämre blodflöde. (hnkliniken.se)
 • Metoden ger en uppfattning om huruvida denna rörelse föredrar något riktning i olika vävnader i hjärnan, till exempel sker den i den vita substansen företrädesvis utmed nervbanorna. (dissertations.se)
 • För många tycks begreppet Alzheimers stå för ett tillstånd av förvirring och försämrade minnesfunktioner - eller generellt försämrade kognitiva förmågor (de processer som vi förknippar med begreppet intelligens och som handlar om det som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information - eller förmågan att tänka, känna, lära och minnas). (svaradoktorn.se)
 • För att skydda hjärnan från det låga blodtrycket sker ett snabbt puls- och blodtrycksfall som leder till att man svimmar och därmed hamnar i liggande läge så att hjärnan återfår sin blodförsörjning. (svimningsskolan.se)
 • Min artikel handlar om hur magen och hjärnan hänger samman via enteriska nervsystemet och det är extra intressant läsning för personer som lider av IBS, läckande tarm, tar SSRI-preparat eller vars matsmältning kännbart påverkas av det som sker runtomkring. (perfekthalsa.se)
 • Anledningen till att det är möjligt att få orgasm under sömnen (utan egentlig genital stimuli) är för att processen i hjärnan vid upphetsning liknar den process som sker då vi sover. (oliverocheva.se)
 • Under natten, särskilt under REM-sömnen, sker detta alltså i hjärnan på liknande sätt. (oliverocheva.se)
 • Även om den här studien inte ger några nya rön om risken för demens så är det här ännu ett bevis på att det som är bra för hjärtat även är bra för hjärnan, säger Reynolds till tidningen. (news55.se)
 • Silke Kern, som nyligen fått en högre klinisk ALF-läkartjänst, undersöker vad det är som händer i hjärnan från det att hjärnförändringarna går att mäta i ryggvätska till dess att patienten långt senare utvecklar demens. (akademiliv.se)
 • Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste formen av demens, innebär att proteinet beta-amyloid ansamlas i plack i hjärnan, och att synapser och nervceller förtvinar. (akademiliv.se)
 • Även motion minskar risken för demens, och jag har för att det förklaras med förbättrat blodflöde i hjärnan. (vof.se)
 • Orsaken till vaskulär demens är ett försämrat blodflöde till hjärnan vilket orsakar syrebrist. (alzheimers-sjukdom.se)
 • När man sover går en mängd fysiologiska funktioner ner i tempo: blodtrycket, pulsen, andningsfrekvensen och kroppstemperaturen sjunker, muskelspänningen blir lägre, hjärnans blodflöde, mängden stresshormoner och ämnesomsättningen minskar. (gymnastik.se)
 • Som ett resultat av bristen på ett användbart ämne klarar hjärnan och bakhjärnan sämre med sina funktioner. (ensayosclinicoscuba.com)
 • Alla förstår nog att denna sjukdom handlar om hjärnan och dess funktioner, men de flesta (inkl. (svaradoktorn.se)
 • Den mänskliga hjärnan behöver syrgas mest brådskande för att behålla sina funktioner. (the-health-site.com)
 • Vistelse i syresänkt miljö kan leda till att kroppens vävnader lider brist på syre (hypoxi), detta kan leda till påverkan på hjärnan och kognitiva funktioner. (docplayer.se)
 • Förbättrat blodflöde till hjärnan kan öka vissa funktioner i storhjärnan, som minne och koncentration. (birchard.biz)
 • Dessutom såg vi att sambandet mellan funktionella förändringar (blodflöde och glukosmetabolism i hjärnan), vilket tros orsakas av amyloid och tau-ansamlingen, möjligen varierar i olika skeden i sjukdomen. (neurologiisverige.se)
 • Dessutom uppmättes deras blodflöde i hjärnan vid vila. (xn--blbrsjuice-s5ak.se)
 • De minsta blodkärlen, kapillärerna, i hjärnan får ta emot en ökad belastning som gör att celler i och kring kapillärväggen tar skada. (umu.se)
 • De kroniska multitask:arna har en höjd nivå av stresshormonet kortisol som kan skada de områden i hjärnan som har med minnet att göra. (wellnessguide.se)
 • Det utvecklas mot bakgrund av mekanisk skada på blodkärlens integritet i hjärnan, vilket leder till blödning. (ensayosclinicoscuba.com)
 • Hjärnskakning av hjärnan anses vara en mindre skada, men ungefär hälften av offren har olika kvarvarande effekter som kan minska offrets arbetsförmåga. (industrymedics.com)
 • Vid lågt blodflöde i buken, till exempel vid chock, kan rektaltemperaturen däremot vara lägre. (vardhandboken.se)
 • Ett exempel på resultat från denna verksamhet är ett system för att kontinuerligt, och i realtid, beräkna blodflödet i hjärnan. (lth.se)
 • Forskare är till exempel inte helt överens om huruvida de plack som bildas i hjärnan av ansamlingen av beta-amyloid är orsaken till sjukdomen, eller om dessa plack är ytterligare ett tecken på den process som orsakar degenereringen av nervceller och synapser. (akademiliv.se)
 • Bokens beskrivningar av komplicerade samband mellan kost, träning, stress, tarmen och hjärnan, och massor av inspirerande recept togs emot väl, både av hälsointresserade individer och yrkesverksamma, till exempel dietister och kostrådgivare. (kajsaasp.se)
 • Koffeinet verkar redan efter 15 minuter och ökar blodflöde till hjärnan och musklerna, höjer hjärtfrekvensen och framför allt minskar koffein smärtupplevelsen. (axa.se)
 • Sjukdomen kan leda till flera allvarliga komplikationer som exempelvis försämrat blodflöde till olika organ, infektioner, bensår, njurskada samt blodproppar och blödningar i hjärnan. (socialstyrelsen.se)
 • Ett nedsatt blodflöde till hjärnan kan leda till vävnadsskador s k hjärninfarkt. (yrsel.com)
 • Fynden är viktiga för att förstå könsrelaterads utsatthet för olika störningar och sjukdomar som kan drabba hjärnan. (expressen.se)
 • NYHET Blodflödet i hjärnan är försämrat i både hjässloben och tinningloben hos alzheimersjuka, visar Torbjörn Sundström i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 5 maj. (umu.se)
 • Datortomografibilden till vänster visar en blödning mellan hjärnan och skallbenet. (akademiska.se)
 • En ny studie visar nu för första gången att rödbetsjuice verkligen förändrar hjärnan. (runnersworld.se)
 • Bilden visar analys och visualisering av blodflöde i aorta. (org.se)
 • Magnetresonansundersökning med magnetfältsstyrka 3 tesla (3T-MR) ger förbättrade morfologiska och funktionella undersökningar av hjärnan jämfört med de mer vanligt förekommande MR-utrustningarna med fältstyrkan 1,5T eller lägre. (lakartidningen.se)
 • Hjärnskakning i hjärnan är en följd av inte en stark mekanisk effekt på huvudet, vilket resulterar i reversibla funktionella förändringar i hjärnan. (industrymedics.com)
 • En nål förs in i spinalkanalen för att ta ut ett prov med cerebrospinalvätska (CSV eller CSF), som omger hjärnan och ryggmärgen. (wikipedia.org)
 • Trumhinnan försörjs av samma blodflöde som omger temperaturcentrum i hjärnan. (vardhandboken.se)
 • Ibland undersöks också vätskan som omger och skyddar hjärnan. (1177.se)
 • En större, återfuktad hjärna innebär ökat blodflöde, mer syre och tillgång till näringsämnen - vilket tillåter ökad koncentrationsförmåga, förbättrat humör och bättre sömn, säger de till Elite Daily. (expressen.se)
 • Detta indikerar att hjärnan får otillräckligt syre. (ensayosclinicoscuba.com)
 • Müller menar att man kan prissätta varor efter hur hjärnan reagerar på olika bilder. (prvbloggen.se)
 • Det handlar om att hjärnan får ta emot en ökad belastning från hjärtats slag när kroppspulsådern styvnar med åren, något som skadar hjärnans minsta blodkärl. (umu.se)
 • Dessa blodproppar kan följa med blodströmmen och orsaka stopp av blodflöde i olika organ. (hjart-lung.se)
 • Elektroderna är kopplade till en dator där signalerna från hjärnan presenteras som olika vågformer, olika vid olika tillstånd, exempelvis vakenhet, sömn, avslappnat, aktivt etc. (prvbloggen.se)
 • En transitorisk ischemisk attack (TIA) orsakas av tillfälliga störningar av blodförsörjningen till ett område i hjärnan, vilket resulterar i en plötslig, kort minskning av hjärnans funktion. (symptomen.se)
 • Hjärnan har svårt att ta emot många signaler på en gång. (1177.se)
 • Detta venösa sinus agerar som kapacitanskärl för hjärnan, och bidrar till att säkerställa ett normalt blodflöde i centrala nervsystemet. (wikipedia.org)
 • En plötslig och övergående syrebrist i hjärnan p g a en tillfällig propp i blodkärl. (yrsel.com)
 • Detta resulterar i ett ökat blodflöde till penis och därmed en förbättrad och förlängd erektion vid sexuell stimulans. (121doc.com)
 • Forskarna ser också ett samband mellan det förbättrade minnet med ett ökat blodflöde i den del av hjärnan som går under benämningen gyrus dentatus - något de tror stimulerats av flavanolerna i chokladen. (dn.se)
 • Hon menar att det dränerar hjärnan och tar kål på de kognitiva resurserna och om man inte förändrar sitt beteende så leder det till en minskad skärpa och att den mentala förmågan går ner. (wellnessguide.se)
 • hjärnan och generella infektiösa processer som leder till irreversibla förändringar i hjärnstrukturen - neurosyferi, hjärnskada i aids. (avanta-medical.com)
 • När man är utsatt för långvarig fysisk eller psykisk stress börjar hjärnan fungera på ett mera primitivt sätt. (stressfriskola.se)
 • Orsaken är ett ökat blodflöde tack vare kakao. (blogspot.se)
 • Alla vet intuitivt att stress sannolikt spelar en roll här, men tack vare vår växande kunskap om hjärnan har vi nu en mycket klarare objektiv bild av hur våld hänger samman med stress. (stressfriskola.se)
 • Om de skadas, skadas också förmågan att öka blodförsörjningen till hjärnan när det behövs för att klara krävande mentala processer. (umu.se)
 • Nedsatt blodflöde till de delarna av hjärnan är associerat med depression och ADHD. (blogg.se)
 • Alzheimers sjukdom har en långdragen process - det kan ta 15 år eller mer från de första molekylära tecken som tyder på att något förändrats i hjärnan till dess att sjukdomen ger märkbara symtom. (akademiliv.se)
 • Hjärnans blodflöde, i avhandlingen mätt med den nuklearmedicinska metoden rCBF-SPECT, avspeglar dess funktion. (umu.se)
 • Med avbildningstekniker såsom funktionell magnetresonsanstomografi (fMRI) och positronemissionstomografi (PET) kan man studera hur hjärnan aktiveras vid social ångest. (wikipedia.org)
 • Syrgashalten mätes också i den avförande venen som för blodet från hjärnan ner mot hjärtat. (akademiska.se)
 • Professor Belpomme berättade att hjärnröntgen visat att många av hans patienter har förhöjda nivåer av histamin i blodet och försämrat blodflöde i hjärnan (cerebral hypovascularisation, vilket betyder försämrad blodkärlsnybildning. (eloverkanslig.org)
 • I de fall som det ej är möjligt att lägga in en kateter i sidoventrikeln pga hjärnsvullnad läggs en sladd in ytligt i hjärnan med en tryckreceptor på spetsen som genererar elektriska signaler (högra bilden). (akademiska.se)
 • Vid sexuell upphetsning sänder hjärnan ut signaler om att öka blodflöde i klitoris och vagina, men även i den omkringliggande pelvismuskulaturen. (oliverocheva.se)
 • Jag går direkt in till höger mot cafeét där jag skall möta hjärnan bakom boken Hjärnstark. (marathon.se)
 • Skadan i hjärnan är inte fullt utvecklad direkt efter insjuknandet, utan utvecklas efter hand under de första timmarna och dygnen. (hjart-lungfonden.se)
 • våra läkare) verkar ha svårt att inse, att problemet sannolikt inte går att angripa direkt i hjärnan. (svaradoktorn.se)
 • Gordana Ninkovic, patentingenjör medicinteknik och patentexpert, är det svårt att mäta elektrisk aktivitet i hjärnan? (prvbloggen.se)
 • Om blodflödet till hjärnan är lägre än vanligt eller blodtrycket är lågt kan du känna dig yr. (heartfailurematters.org)
 • Skillnaden i blodflöde var särskilt påtaglig när det kom till prefrontalkortex, den del av hjärnan som är kopplad till fokus och impulskontroll, samt det limbiska systemet som associeras till känslor. (expressen.se)
 • Indirekt bidrar det till försämrat blodflöde men det betyder inte det. (eloverkanslig.org)
 • Det här har forskare vid Amen Clinics i USA kommit fram till efter att ha analyserat data från mer än 45 000 studier av hjärnan. (expressen.se)
 • Patienter med fibromyalgi uppvisar ett förändrat blodflöde till hjärnan. (blogspot.com)
 • Under många år har man nästan helt inriktat forskningen på de s.k. "amyloida plack" man funnit i hjärnan hos de avlidna Alzheimers-patienter man obducerat. (svaradoktorn.se)
 • Ett starkt hjärta kan ge ett bättre minne, det konstaterar amerikanska forskare i en ny undersökning, skriver Allas.se - Ännu ett bevis på att det som är bra för hjärtat även är bra för hjärnan, kommenterar Dr David Reynolds i brittiska Express. (news55.se)
 • Gluten har den effekten på hjärnan att när en glutenkänslig individ blir utsatt för ämnet, stängs blodflödet i hög grad av till frontalloben och prefrontala cortex, vilket är den delen av hjärnan som bl a tillåter oss att fokusera, hantera känslomässiga tillstånd, planera och organisera och förutse effekterna av våra handlingar. (blogg.se)
 • Dessa celler är viktiga för att reglera kapillärens blodflöde. (umu.se)
 • Även om blodflödet till hjärnan endast störs i tio sekunder kan det orsaka stora problem. (utforskasinnet.se)
 • När du är upphetsad skickar hjärnan ett meddelande som stimulerar ett ökat blodflöde till penisen. (euroclinix.net)
 • Eller med enklare ord: vilken information som mun och tänder skickar till hjärnan, och hur hjärnan använder denna information för att styra tuggningen. (ki.se)
 • En aktuell hypotes är att ett försämrat blodflöde i hjärnan spelar en viktig roll för utvecklingen av Alzheimers sjukdom. (akademiliv.se)
 • Forskarna kopplar "chokladeffekten" till ett ökat blodflöde i en viss del av hjärnan. (dn.se)
 • Sammanlagt tittade forskarna på 128 olika områden i hjärnan. (expressen.se)
 • Tadalafil bidrar till ökat blodflöde till penis för att skapa erektion och bidrar sedan till att bibehålla erektionen fram till orgasm. (121doc.com)
 • Resultatet är en så kallad aktiveringskarta av hjärnan, där varje bildelement färgkodats beroende på dess aktivitetsgrad. (dissertations.se)
 • Ett av de områden i hjärnan som brukar drabbas är hippocampus, som man brukar kalla för hjärnans minnescentral. (alzheimers-sjukdom.se)