• om du har porfyri (ökad ansamling av vissa blodfärgämnen). (apoteket.se)
  • Följande tillstånd kan uppstå eller förvärras vid såväl graviditet som vid användning av p-piller, men ett samband med användning av p-piller är inte fastställt: gulsot och/eller klåda i samband med gallstopp (kolestas), porfyri (ökad utsöndring av blodfärgämnen), Sydenhams chorea (danssjuka), herpes gestationis (en ovanlig hudsjukdom som uppträder under graviditet) och otoskleros (viss typ av hörselnedsättning). (docplayer.se)