• Vid vissa infektioner kombineras Flagyl med något annat bakteriedödande läkemedel som har effekt på bakterier som lever där det finns syre. (1177.se)
  • Detta läkemedel hjälper till att ha en stark bakteriedödande, antiviral och antimikrobiell effekt. (lakesidemedicalmusings.com)