• Ingelman och fysiologen Anders Grönwall upptäckte att dextran kunde användas i blodersättningsmedel istället för blodplasma, och med tanke på det pågående andra världskriget bedömdes detta som ett mycket intressant användningsområde. (wikipedia.org)
  • Ingelman och fysiologen Anders Grönwall, som också fanns på Tiselius institution, upptäckte att dextran kunde användas i blodersättningsmedel istället för blodplasma, och bedömde detta som ett högintressant användningsområde. (wikipedia.org)
  • Ingelman disputerade 1949 för filosofie doktorsgrad på sina studier över dextran som blodersättningsmedel, och blev samma år docent i kemi i Uppsala. (wikipedia.org)