• Innehåller återstår slätar röda blodceller för Det normala hemoglobin A och rundan och när syre är utsläppt. (news-medical.net)
 • I kontrast producerar benmärgen av folk med skäracellsjukdomen röda blodceller med ett olikt bildar, hemoglobin S, som står för skära. (news-medical.net)
 • Kerstin Ramser började sitt arbete med att titta på blodceller där det syrebärande proteinet är hemoglobin. (mynewsdesk.com)
 • Med andra ord kan exempelvis stamcellerna från fostrets nervsystem bilda de olika typerna av nervceller, och stamcellerna från navelsträngen kan ge olika sorters blodceller. (wikipedia.org)
 • Kapslar för transport av läkemedel, knäskada som inte är skada utan artros, hudceller som omprogrammerats till nervceller, variationer i vårt DNA som påverkar produktionen av blodceller och urban delningsekonomi som en potentiell lösning på våra hållbarhetsutmaningar. (lu.se)
 • Hur vet nervceller att de ska vara just nervceller och inte blodceller? (fof.se)
 • nervceller, blodceller och muskelceller kallas differentiering. (dissertations.se)
 • Analys av blod- och benmärgsutstryk: identifiering av mogna blodceller, såväl som omogna blodceller. (ki.se)
 • Vi realiserade att vi behövde en vektor, som gjorde endast FoxP3 i de reglerande T-cellerna som gjordes från blodstemcellerna, men inte i blodstemcellerna sig själv eller andra typer av blodceller som de gör. (news-medical.net)
 • Innehåller coumariner som förebygger att fria radikaler skadar celler, minskar mutationer och aktiverar vissa typer av blodceller. (kurera.se)
 • Sjukdomen gäller normalt rundan som mjuka röda blodceller som deformeras in i ett styvt, bildar. (news-medical.net)
 • När Bo Sernelius gjorde en teoretisk beräkning av vad som händer med två röda blodceller när de utsätts för mikrovågsstrålning från mobiltelefoner fann han att cellerna då via sina positive och negativa poler tenderar att klumpa ihop sig på rad, genom att de normalt mycket svaga laddningarna blir väldigt mycket kraftigare. (stralskyddsstiftelsen.se)
 • og relativ lymfocytose, hvor mengden lymfocytter ikke er absolutt økt, men bare økt i forhold til de øvrige hvite blodceller, som er i mindre antall enn normalt. (helsebiblioteket.no)
 • För dessa vävnader har det visat sig att förfädercellerna är belägna i en mycket specifik mikromiljö, en så kallad stamcellsnisch, som hjälper dem att generera de nödvändiga cellerna (till exempel hudceller eller blodceller), men också att förnya sig själva. (forskning.se)
 • Detta är en kliniskt viktig upptäckt, eftersom den redogör för en mekanism som påverkar uppkomsten och utvecklingen av många sjukdomar som förknippas med ökad produktion av blodceller. (aka.fi)
 • I tillägg ansar sickled röda blodceller för att klampa tillsammans och klibba till de arterial väggarna som blockerar blodflöde och leder för att smärta, skav och organfel. (news-medical.net)
 • Autoimmuna sjukdomar kan drabba de flesta av kroppens organ såsom hud, leder, njurar, lever, blodceller och även magtarmkanalen. (karolinska.se)
 • Effekten leder till att röda blodceller klumpar ihop sig. (stralskyddsstiftelsen.se)
 • For eksempel har både sædceller og røde blodceller i fugler kromatin som er enda tettere pakket enn de fleste eukaryotiske celler og trypanosomatid protazoa kondenserer ikke deres kromatin til synlige kromosomer for mitose. (wikipedia.org)
 • Den vanligaste mutationen av denna typ är förlust av den manliga könskromosomen Y i blodceller hos äldre män (kallat LOY, från engelskans Loss of Y). Lars Forsbergs tidigare forskning har visat att äldre män med LOY i blodcellerna inte lever lika länge och har förhöjd risk att drabbas av cancer. (uu.se)
 • Med hjälp av en speciell analysmetod, flödescytometrianalys, spåras delningsförmågan hos patientens blodceller när de utsätts för strålning respektive cellgiftsbehandling i provrör. (gu.se)
 • Vid brist uppstår låga blodvärden, deformerade blodceller men också skador på nervsystemet kan förekomma. (agria.se)
 • Dersom ikke det nyfødte barnets blodceller ersattes ved en benmargstransplantasjon vil barnet dø av infe. (etikkom.no)
 • Personal som exponeras för pulsade mikrovågor från radaranläggningar har genetiska och andra förändringar i blodceller. (stralning.se)
 • B-vitaminerna är nödvändiga för funktioner i matsmältningsapparaten, nervsystemet, hjärtat och musklerna samt för nybildningen av blodceller. (shopping4net.se)
 • Att bedöma blodceller i kroppsvätskeprover är ett komplicerat förfarande på kliniska laboratorier. (mynewsdesk.com)
 • Programmet vänder sig till sjukhuslaboratorier och andra laboratorier som utför visuell klassificering (differentialräkning) av blodceller. (equalis.se)
 • Programmet vänder sig till sjukhuslaboratorier och laboratorier inom primärvården som utför visuell klassificering (differentialräkning) av blodceller med mikroskopering. (equalis.se)