• Leukemi, eller "blodcancer" i dagligt tal, delas - utifrån celltyp och hur snabbt de sjuka benmärgscellerna delar sig - in i fyra typer, som var och en delas in i olika undergrupper. (netdoktor.se)
 • Blodcancer behandlas med olika cytostatika, ofta med inriktning att bota, men chanserna till bot varierar beroende bland annat på typ av leukemi och patientens ålder. (netdoktor.se)
 • Blodcancer (leukemi) är den gemensamma benämningen på flera cancerliknande blodsjukdomar i den blodbildande benmärgen. (cancercentrum.se)
 • Blodcancer kan också vara antingen akut leukemi, som uppstår från omogna celler och utvecklar sig under loppet av veckor, eller en kronisk leukemi, som har ett långsamt förlopp som kan fortskrida under flera år utan att kräva behandling. (cancercentrum.se)
 • Leukemi kallades förr blodcancer, men är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. (barncancerfonden.se)
 • Extrem trötthet är ett av symptomen på leukemi - blodcancer. (stegforhalsa.se)
 • Leukemi, eller blodcancer, är en sjukdom som uppvisar en rad symptom i kroppen. (stegforhalsa.se)
 • Myelom är en typ av blodcancer som uppstår i benmärgen. (netdoktor.se)
 • Lymfom och Myelom är närbesläktade tumörsjukdomar, som oftast behandlas inom hematologin, det vill säga de kliniker som behandlar blodcancer. (cancercentrum.se)
 • Myelom är närbesläktad med blodcancer men uppstår i plasmacellerna i benmärgen. (cancercentrum.se)
 • På hematologimottagningen utreds och behandlas alla blodsjukdomar, exempelvis blodcancer inklusive tumörer i lymfkörtelsystemet (lymfom). (sahlgrenska.se)
 • Navelsträngsblodet innehåller blodstamceller som kan användas för att bota svåra sjukdomar som till exempel blodcancer, medfödda blod- och immunbristsjukdomar samt genetiska sjukdomar. (sahlgrenska.se)
 • Läs mer om blodcancer i den regionala utvecklingsplanen. (cancercentrum.se)
 • Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om blodcancer. (cancercentrum.se)
 • RCC Uppsala Örebro organiserar en regional vårdprocessgrupp inom blodcancer. (cancercentrum.se)
 • Omkring 3 700 personer per år i Sverige insjuknar i någon form av blodcancer. (cancercentrum.se)
 • De vanligaste symtomen på att någon drabbats av blodcancer beror på brist på friska blodceller, det vill säga röda och vita blodkroppar samt trombocyter (blodplättar). (netdoktor.se)
 • Leukemi, eller "blodcancer" i dagligt tal, delas - utifrån celltyp och hur snabbt de sjuka benmärgscellerna delar sig - in i fyra typer, som var och en delas in i olika undergrupper. (netdoktor.se)
 • Blodcancer behandlas med olika cytostatika, ofta med inriktning att bota, men chanserna till bot varierar beroende bland annat på typ av leukemi och patientens ålder. (netdoktor.se)
 • Barn och unga med akut lymfatisk leukemi, en speciell form av blodcancer, kommer att kunna få en helt ny typ av behandling, rapporterar Sveriges Radio Ekot . (sydsvenskan.se)
 • Blodcancer (leukemi) är den gemensamma benämningen på flera cancerliknande blodsjukdomar i den blodbildande benmärgen. (cancercentrum.se)
 • Blodcancer kan också vara antingen akut leukemi, som uppstår från omogna celler och utvecklar sig under loppet av veckor, eller en kronisk leukemi, som har ett långsamt förlopp som kan fortskrida under flera år utan att kräva behandling. (cancercentrum.se)
 • I en ny avhandling undersöker Elena Razumovskaya några av mekanismerna bakom akut myeloisk leukemi - den vanligaste formen av blodcancer bland vuxna. (vetenskaphalsa.se)
 • Bakom blodcancer, och dess variant akut myeloisk leukemi som Elena Razumovskaya koncentrerat sig på, döljer sig ett komplicerat mönster på cell- och molekylnivå där FLT3-proteinerna är en av flera komponenter. (vetenskaphalsa.se)
 • Leukemi, eller blodcancer, är en gemensam benämning på flera cancerliknande blodsjukdomar i den blodbildande benmärgen. (vetenskaphalsa.se)
 • Min brorsa har leukemi, alltså blodcancer. (dt.se)
 • I april insjuknade Mary i leukemi - tre månader efter att hennes tvillingsyster Marlene blivit färdigbehandlad för sin blodcancer. (metro.se)
 • Leukemi kallades förr blodcancer, men är i själva verket en cancerform som uppstår i benmärgen. (metro.se)
 • Den 13 oktober 2016 meddelades att prinsessan drabbats av kronisk blodcancer (leukemi). (wikipedia.org)
 • Sara googlade "blåmärken" och hittade fram till leukemi, blodcancer. (topphalsa.se)
 • Akut leukemi är ett samlingsnamn för flera former av blodcancer. (mimersbrunn.se)
 • Leukemi, eller blodcancer som det också kallas, är en cancersjukdom som drabbar leukocyterna i vårt blod. (mimersbrunn.se)
 • Leukemi kallades förr blodcancer, men är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. (barncancerfonden.se)
 • Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av blodcancer som drabbar barn. (tlv.se)
 • För första gången har forskare identifierat cancerstamceller som orsakar en speciell typ av blodcancer hos människor, akut myeloid leukemi . (fof.se)
 • Jag har blivit uppmärksammad på ett fall där en ensamstående mamma blev sjukskriven i samband med att hennes 19-åriga dotter fick akut leukemi (blodcancer). (riksdagen.se)
 • Akut myeloisk leukemi (AML) är en allvarlig form av blodcancer, och även om den inledande behandlingen med kemoterapi ofta fungerar bra är det vanligt att sjukdomen kommer tillbaka. (gu.se)
 • Leukemi, blodcancer, är en komplex sjukdom. (wallenberg.org)
 • Omkring 3 700 personer per år i Sverige insjuknar i någon form av blodcancer. (cancercentrum.se)
 • Myelom är en allvarlig form av blodcancer i benmärgen som innebär att skelettet gradvis bryts ned, och som ofta vållar svåra skelettsmärtor. (it-halsa.se)
 • Var inte rädd handlar om Ulla, en medelålders kvinna som har drabbats av en form av blodcancer. (adlibris.com)
 • Forskningsbolaget Oncopeptides kommer under det årliga hematologimötet European Hematology Associsation att presentera data kring läkemedelskandidaten melflufen, under utveckling för behandling av en form av blodcancer. (di.se)
 • De många gånger diffusa symtomen som uppträder vid kronisk blodcancer kan göra det svårt att upptäcka dessa patienter. (netdoktorpro.se)
 • Vi säger inte längre obotbar eftersom vi kan behandla kronisk blodcancer så det går att leva ett bra liv många år framöver. (netdoktorpro.se)
 • Att ta hand om den ökade gruppen människor som lever med kronisk blodcancer ställer högre krav på primärvården. (netdoktorpro.se)
 • Dagens vård av kronisk blodcancer kommer därför att vara vägledande för cancervården som helhet i morgon. (natverketmotcancer.se)
 • 2009 diagnostiserades han med myelom, en sorts kronisk blodcancer. (wikipedia.org)
 • År 2016 fick hon diagnosen kronisk blodcancer. (svenskdam.se)
 • För tre år sedan kom beskedet att prinsessan Christina drabbats av kronisk blodcancer. (svenskdam.se)
 • Det var hösten 2016 som prinsessan Christina berättade att hon hade drabbats av kronisk blodcancer. (svenskdam.se)
 • Att få reda på att man har blodcancer eller cancer i allmänhet är naturligtvis väldigt jobbigt. (doktorn.com)
 • Behandlingen av blodcancer och andra former av cancer hos barn räcker många år och uppföljning sker till vuxen ålder. (vsshp.fi)
 • Vårt arbete baseras i hög grad på analys av immunfunktioner i prover från cancerpatienter, men vi bedriver även studier av immunmodulerande substanser, såsom NOX2-hämmare, i musmodeller för blodcancer och solid cancer. (gu.se)
 • Näst lungcancer är blodcancer den vanligaste orsaken till cancerdöd i Sverige. (kvalitetsregister.se)
 • Varje år drabbas också 1 000 barn i Sverige av blodcancer. (mynewsdesk.com)
 • Kan bota blodcancer Här i Sverige hamnar de uttjänta kroppsdelarna vanligtvis i slaskhinken efter förlossningen. (sverigesradio.se)
 • Barn och unga med en speciell typ av blodcancer kan nu få en ny typ av behandling. (sydsvenskan.se)
 • Blodcancerförbundets informations- och upplysningskampanj Blodcancer-koll.se, som genomförs i samarbete med Netdoktor och med ekonomiskt stöd av Takeda, har nu nått halvvägs. (onkologiisverige.se)
 • På njurmedicin ligger patienter med blodcancer och på öron-näsa-halsavdelningen hamnar någon med brutet ben. (dagensarena.se)
 • Benmärgstransplantation är en behandling som kan ges till patienter med blodcancer. (medrek.se)
 • Preparatet ska användas för att behandla två typer av ovanlig blodcancer. (avanza.se)
 • Vår förhoppning är att du som behöver kunskap om alla former av blodcancer har nytta av den här faktasamlingen. (internetmedicin.se)
 • Syftet med hemsidan är förstås att finnas där för personer som är drabbade av blodcancer, men är också ett sätt att öka medvetenheten hos allmänheten om konsekvenserna att diagnostiseras med en allvarlig sjukdom. (doktorn.com)
 • Trots detta är kunskapen om blodcancer/annan allvarlig blodsjukdom skrämmande låg bland gemene man runtom i landet. (blodcancerforbundet.se)
 • På hematologimottagningen utreds och behandlas alla blodsjukdomar, exempelvis blodcancer inklusive tumörer i lymfkörtelsystemet (lymfom). (sahlgrenska.se)
 • Blodcancer är en sjukdom som många i dag med rätt behandling kan leva fullvärdiga liv med - cancern till trots. (natverketmotcancer.se)
 • Vår breda portfölj av nästa generations läkemedel är inriktad på fyra huvudsakliga sjukdomsområden: äggstockscancer, lungcancer, bröstcancer samt olika typer av blodcancer. (astrazeneca.se)
 • Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om blodcancer. (cancercentrum.se)
 • På måndagen kom det tuffa beskedet - blodcancer. (expressen.se)
 • Klicka i sådana fall på bilden ner till höger för att ta del av Blodcancerförbundets lexikon "Blodcancer A-Ö" som senast uppdaterades sensommaren 2019. (blodcancerforbundet.se)
 • Vi har utformat den som ett lexikon, Blodcancer A-Ö, så att det ska vara lätt att hitta begrepp och förklaringar. (internetmedicin.se)
 • Vid blodcancer förändras de vita blodkropparna och förökar sig okontrollerat i benmärgen och i blodet. (cancercentrum.se)
 • Hematologen på Karolinska blir den allra första kliniska verksamhet som testar denna åldersanpassade del, för diagnosen blodcancer. (karolinska.se)
 • Upplysningskampanjen och patientundersökningen genomfördes under perioden maj 2017-april 2018 på hemsidan Blodcancer-koll.se. (it-halsa.se)
 • Hur är det att drabbas av blodcancer? (cancer.se)
 • 2.500 svenskar drabbas varje år av någon slags blodcancer. (lth.se)
 • Vanliga symtom vid blodcancer är att man kan få blåmärken utan orsak. (doktorn.com)
 • Denna kunskap är viktig om man ska öka chanserna att i framtiden hitta effektiva och biverkningsfria behandlingsformer mot blodcancer. (vetenskaphalsa.se)
 • Målsättningen har varit att hitta hämmare som specifikt matchar de muterade FLT3-receptorer som skapar förutsättningar för blodcancer. (vetenskaphalsa.se)
 • Blodbildningen förändras när man får blodcancer. (doktorn.com)
 • Här svarar Maria Strandberg, överläkare på hematologen vid medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus, på läsarnas frågor om blodcancer. (netdoktor.se)
 • Hematologen använder ordet blodcancer. (kurera.se)