• I takt med att djursjukvården blivit allt mer avancerad, ökar också behovet av blodbanker och akuta blodgivare även på djursidan. (svt.se)
  • Hund och katt kan inte donera blod till varandra, därför behöver man separata blodbanker. (blastjarnan.se)
  • Våra blodbanker gör det möjligt för oss att ge avancerad akutsjukvård dygnet runt. (blastjarnan.se)