• Förutom trötthet är blekhet, yrsel, öronsus och andfåddhet tydliga symptom. (6miljonerklubben.com)
  • Anemin visar sig tidigt i form av nedsatt ork, dålig aptit, blekhet och hämmad tillväxt. (socialstyrelsen.se)
  • Då kommer man att få symptom som hosta, snabb andning, trötthet och blekhet. (svt.se)
  • Symptom vid järnbrist är framför allt trötthet, blekhet eller "kryp i benen" s.k. restless legs. (lifebutiken.se)
  • Under de första levnadsåren kännetecknas migrän av välavgränsade korta anfall av skrik, blekhet och kräkningar (huvudvärk framkommer av naturliga skäl inte anamnestiskt förrän i fyraårsåldern). (internetmedicin.se)
  • Den som har l gt blodsocker blir ocks sl , irriterad och har sv rt att koncentrera sig. (6miljonerklubben.com)
  • I vår tid är det snarare beslutsamheten som framstår som - om inte krank så i alla fall - kränkt blekhet. (smp.se)