• Blastula är ett stadium i embryoutvecklingen som finns hos alla flercelliga djur. (wikipedia.org)
  • Morula utgör stadiet före blastula hos andra djur än däggdjur eller blastocyst hos däggdjur. (ki.se)
  • När blastula blivit till en rund skiva med två lager bildar en grupp celler ett tillväxtcentrum mellan lagren, lagligt colircusi de icol billigt. (apotekvarer-pa-nettet.life)
  • Morula is the stage before BLASTULA in non-mammalian animals or a BLASTOCYST in mammals. (ki.se)
  • Frog embryology, blastula stage, under the microscope, 40X - stock photo frog embryology blastula stage. (timedmg.com)