• Målet med behandlingen är att eliminera sjukdomssymtomen och förhindra att sjukdomen övergår i accelererad fas eller blastkris. (incanet.se)
  • Övergår alltid obehandlad i "blastkris"(akut leukemi). (doktorn.com)
  • En kronisk leukemi kan däremot plötsligt efter flera år övergå till en elakartad form som benämns blastkris som kräver snabb behandling. (wikipedia.org)
  • 8 Om sjukdomen lämnas obehandlad riskerar den dock att övergå till ett mer omoget stadium, blastfas eller blastkris, vilket mer liknar akut leukemi och då risken för allvarliga infektioner och blödningar är tydligt ökad. (docplayer.se)
  • Sjukdomen har tre faser - kronisk fas, accelererad fas och blastkris. (wikipedia.org)
  • Övergången från kronisk fas till blastkris kallas accelererad fas och ger en ökad mängd symtom som trötthet, viktnedgång och skelettsmärtor. (wikipedia.org)
  • KML indelas i 3 sjukdomsfaser: kronisk fas, accelererad fas och blastfas (blastkris). (praktiskmedicin.se)
  • Behandling hos patienter i kronisk fas syftar till att förhindra att sjukdomen går över i akut fas eller blastkris. (praktiskmedicin.se)
  • Den kronisk fas, där tecken och symptom, den accelererade fasen, där cellerna växer mycket snabbt och blastkris fas där allvarliga symtom kan uppstå. (omhalsa.info)
  • Behandlingens mål är att förhindra att den kroniska fasen övergår i ett mer akut läge, så kallad blastkris. (wikipedia.org)