• Behandlingen sker med stöd av samtycke och jag kan när som helst återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas. (trelleborg.se)
 • I vissa fall kan det behövas ett samtycke för att vi ska få behandla dina personuppgifter. (tierp.se)
 • Om du använder våra blanketter och webbformulär, kommer det att framgå av en text i direkt anslutning till dessa med vilket lagstöd kommunen behandlar dina personuppgifter. (tierp.se)
 • Personer med skyddade personuppgifter bör inte kontakta kommunen via mail eller webbaserade formulär och blanketter, utan i stället ta kontakt per telefon. (tierp.se)
 • Dessutom kan du överklaga till dataombudsmannen om vår verksamhet rörande hanteringen av dina personuppgifter. (varsinais-suomi.fi)
 • Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål på basis av ditt samtycke. (novonordisk.se)
 • Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket. (gothianen.se)
 • Du kan utöva din rätt att neka sådan behandling genom att markera de blanketter vi använder för att samla in personuppgifter. (japanspecialisten.nu)
 • Uttryckligt samtycke (artikel 9 (2)(a) i GDPR): Information som anses vara "känsliga personuppgifter" enligt GDPR. (japanspecialisten.nu)
 • Se närmare om vår behandling av personuppgifter rörande kontaktpersoner för SLAO:s medlemsföretag i avsnitt 2.4, 3 och 4. (slao.se)
 • Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter . (staffanstorp.se)
 • Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges under punkt 9.2. (novonordisk.se)
 • För konsultation samt orosanmälningar rörande oro för barn kan du kontakta socialsekreterare på socialkontorets mottagning för barn och unga (0-20 år). (danderyd.se)
 • Till din nya a-kassa överförs uppgift om ditt medlemskap och, om du ansöker om ersättning, ett antal uppgifter rörande hur villkoren för ersättning har sett ut hos a-kassan. (elektrikernasakassa.se)
 • Du kan även ladda ner blanketter för ansökan/anmälan om behov av god man eller förvaltare samt blanketter för ansökan om överförmyndarens samtycke m.m. (mora.se)
 • Universitetsförvaltningen erbjuder ett antal olika blanketter och mallar, för olika behov, som du kan använda dig av. (su.se)
 • Men det kvarstod dock behov av rutiner för samverkan mellan kommun och regionen rörande bl.a. utredning, vård och behandling för målgruppen. (docplayer.se)
 • Till exempel via hemsidan, på fysiska blanketter, i kontakt med kundservice eller försäljning, via e-post, brev, kontaktformulär och via inloggade tjänster. (vattenfall.se)
 • Till exempel via vår hemsida, på fysiska blanketter, i annan kontakt med oss, via e-post, brev, kontaktformulär och via inloggade tjänster och via sociala medier. (cups.nu)
 • Hanteringen av uppgifterna grundar sig i flera lagar och förordningar samt i vissa fall även ditt samtycke. (varsinais-suomi.fi)
 • Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. (hbtqcertifiering.se)
 • Det gäller oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte. (uu.se)
 • Vissa behandlingar kan även göras med stöd av samtycke från den registrerade eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar a-kassan (artikel 6.1 a och c). (elektrikernasakassa.se)
 • Nedan finner du ett antal blanketter som är viktiga för institutionens medarbetare. (su.se)
 • Vill arbetsgivaren skjuta på ledigheten längre än så, krävs samtycke av en kollektivavtalsbunden facklig organisation. (tmf.se)
 • MFoF följer utvecklingen rörande den pågående brottsutredningen om oegentligheter inom internationella adoptioner från Chile under 70- till 90-talet. (mfof.se)
 • Dom om vårdnad som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge ska gälla i Sverige utan särskild prövning, 7 och 22 §§ KF (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap. (mfof.se)
 • All personal inom fritidshemsverksamheten har tystnadsplikt när det gäller personliga förhållanden rörande barn och föräldrar. (trelleborg.se)
 • I de flesta avtal, exempelvis om fast telefoni eller mobiltelefoni, ger abonnenten sitt samtycke till att uppgifterna om abonnemanget (till exempel innehavarens namn, adress och telefonnummer) får lämnas ut i abonnentupplysningssyfte, så att de kan användas i telefonkataloger och vissa söktjänster på internet. (pts.se)
 • Ett sådant samtycke kan alltid återkallas om du ändrar dig (men redan gjorda behandlingar påverkas inte). (tierp.se)