• Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet. (citygross.se)
 • Personer med uttalade hjärtbesvär, ökad blödningsbenägenhet samt gravida skall inte behandlas med stötvåg. (feelnordic.com)
 • Stora doser E-vitamin som överstiger 1 000 mg dagligen i längre perioder har förknippats med ökad blödningsbenägenhet hos personer med K-vitaminbrist. (nordicnutritioncouncil.com)
 • Förvärvad, långvarig blödningsbenägenhet yppar sig vanligtvis i samband med andra sjukdomar, t.ex. (docplayer.se)
 • Sjukdomar med stor blödningsbenägenhet, exempelvis ärftlig blödarsjuka även benämnt hemofili]. (wikipedia.org)
 • Blödarsjuka är ett samlingsnamn för sjukdomar som manifesterar sig i form av ökad blödningsbenägenhet. (kvalitetsregister.se)
 • Har du blödarsjuka eller annan blödningsbenägenhet, till exempel behandling med WARAN så måste du ha kontrollerat dina värden inom en vecka och inte ha INR över 2,8. (aleris.se)
 • Olika hjälp beroende på vilka symtom man får av sin ökade blödningsbenägenhet. (fbis.se)
 • Brist på vita blodkroppar, ökad blödningsbenägenhet beroende. (health-root.com)
 • Trombos profylax får övervägas individuellt beroende på ökad blödningsbenägenhet. (spotidoc.com)
 • Ett för högt intag kan leda till ökad blödningsbenägenhet, ökad oxidativ stress och ökad deformation av röda blodkroppar. (styrkeprogrammet.se)
 • Två veckor tidigare noterades blödningsbenägenhet vid intag av Trombyl och Voltaren i hennes journal. (vardfokus.se)
 • En permanent blödningsbenägenhet förorsakas av brister och funktionsstörningar i koagulationsfaktorerna, brist på trombocyter (trombocytopeni) eller funktionsstörningar i dessa. (docplayer.se)
 • Trombocytopeni är brist på trombocyter (blodplättar), ett tillstånd som ger ökad blödningsbenägenhet. (wikipedia.org)
 • Vårdcentralens läkare och blödningsexperter på sjukhuset har sagt att man absolut inte sätter kniven i mig om det inte är livshotande på grund av min blödningsbenägenhet. (netdoktor.se)
 • med blödningsbenägenhet (t ex på grund av trauma eller operation under senaste tiden, nyligen inträffad eller återkommande gastrointestinal blödning eller aktivt peptiskt sår). (lakemedelsboken.se)
 • Dammsugaren oneconcept Cleantower rengör ohanterlig hjärtsvikt utökad blödningsbenägenhet exempelvis Hitta produkter som passar. (articlerace.com)
 • Om någon av dessa väsentliga blodkoagulationsfaktorer saknas eller fungerar felaktigt leder detta till ökad blödningsbenägenhet. (docplayer.se)
 • Rubbningar i någon av de hemostatiska processerna leder till ökad blödningsbenägenhet, d.v.s. att man får svårare att koagulera blodet och stoppa blödningar, vilket som också är fallet vid t. ex. (wikipedia.org)
 • K-vitaminbrist leder till protrombinbrist och därmed till ökad blödningsbenägenhet. (herbalista.se)
 • Eftersom kvinnor med blödningsbenägenhet har speciella problem, t ex vid månatliga menstruationer och i samband med graviditet, förlossning och klimakterium är kvinnor med von Willebrands sjukdom specifikt berörda. (fbis.se)
 • Framförallt när det gäller kvinnor och ökad blödningsbenägenhet eller blödarsjuka så handlar det ju om problem vid menstruation och ibland också vid förlossningar. (fbis.se)
 • Denna ger, förutom ökad blödningsbenägenhet, även hemolys och neurologiska symtom. (wikipedia.org)
 • Exempel på fel som kan inträffa är bland annat ökad blödningsbenägenhet, ett annat exempel är blodproppsbildning. (wikipedia.org)
 • Till exempel framgår inte varför ingen, förutom neurokirurgen, reagerade på patientens ökade blödningsbenägenhet. (bohuslaningen.se)
 • De första symtomen beror vanligtvis på att man saknar frisk benmärg och visar sig i trötthet, blekhet, blodbrist, ökad infektionskänslighet och blödningsbenägenhet. (barncancerfonden.se)
 • Enligt Lex Maria-anmälan så tog den behandlande läkaren kontakt med neurokirurgen vid Karolinska universitetssjukhuset, som rekommenderade behandling av patientens ökade blödningsbenägenhet, en följd av att personen tog blodförtunnande medicin. (bohuslaningen.se)
 • Eftersom det kan finnas kontra-indikationer för behandling, som ökad blödningsbenägenhet, har myndig-heten satt målnivån att minst 80 procent av patienterna ska få behandling. (dagensmedicin.se)
 • Patienterna bör instrueras att förutom blödningsbenägenhet och, naproxen 500mg, 250mg. (apotekvarernettbutikk.life)
 • De utvecklades i syfte att ge mindre biverkningar jämfört med NSAID, som ökar risken för blödningsbenägenhet och magsår. (netdoktor.se)