• Systemisk skleros är en ovanlig bindvävssjukdom som karaktäriseras av förändrat immunförsvar, försämrad blodcirkulation och ökad bindvävsproduktion i hud och inre organ, framför allt i mag-tarmkanal, lungor, hjärta och njurar. (socialstyrelsen.se)
  • ögon och spottkörtlar), bröstkorg (lungor och hjärta) och bukorgan (mag-tarmkanal). (xn--ryggmrgsskada-ffb.se)
  • Men nu finns det en kamera i pillerformat som kan revolutionera diagnostiken av mag-tarmkanalens sjukdomar. (ordkultur.se)
  • Matsmältningssystemets sjukdomar 4 frågor Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel). (lookformedical.com)
  • Ofta under graviditeten och efter förlossningen förvärras alla sjukdomar i samband med arbetet i mag-tarmkanalen (gastrit, kolit, sår, halsbränna, etc. (shepherdsfoldchildcare.com)
  • Sjukdomar i mag-tarmkanalen är de vanligaste. (lakesidemedicalmusings.com)
  • Hjärtpåverkande glykosider ökar hjärtkontraktionerna men minskar hjärtrytmen samt skapar inflammation i mag-tarmkanalen och diarré. (nseo-sw.men)
  • Används för att ersätta vätskeförlust och/eller elektrolytförlust i samband med mag- och tarmstörningar såsom t ex diarre eller uttorkning. (lovepaws.se)
  • Isolerat lågt antal blodplättar med blödning samt vid kombinationen lågt TPK+ lågt Hb + lågt LPK remitteras akut till medicin- eller hematologklinik. (doktorn.com)