• Vill du bli medlem i Förbundet Blödarsjuka i Sverige? (fbis.se)
 • Visste du att 50 000 tjejer i Sverige beräknas ha blödarsjuka men endast ett tusental har fått en diagnos? (blodarsjuk.nu)
 • Många av patienterna i Sverige har blivit smittade via blodtransfusioner och 70 till 80 procent av landets blödarsjuka är smittade med hepatit C. En annan stor grupp med hepatit C är missbrukare eller före detta missbrukare av narkotika. (vardfokus.se)
 • Trots det tog det flera år innan hennes symtom togs på allvar och hon fick en diagnos, då det fanns en föreställning om att flickor inte kunde vara blödarsjuka. (blodarsjuk.nu)
 • Vilka symtom kan vara tecken på blödarsjuka? (blodarsjuk.nu)
 • Jag tror att han var runt 25 år och han hade blivit smittad av hiv genom det preparat han injicerade för sin blödarsjuka. (noaksark.org)
 • Sjukdomen yttrar sig som så att djuren plötsligt börjar blöda, och blödandet upphör inte, precis som hos blödarsjuka människor, och det skrämmer de drabbade lantbrukarna, framförallt för att blodet tränger ut genom själva huden, säger professor Kerstin Müller, veterinär på kliniken för klövdjur vid Berlins fria universitet. (sverigesradio.se)
 • Att förebygga och behandla övervikt, rökning, högt blodtryck, förhöjda blodfetter och diabetes hos blödarsjuka är lika viktigt som i den allmänna befolkningen. (blodarsjukaguiden.se)
 • Här har vi samlat fakta om tjejer och blödarsjuka för att du ska lära dig mer. (blodarsjuk.nu)
 • Blödarsjuka innebär att du börjar blöda lättare och att du kan blöda längre än en person som inte har blödarsjuka. (apoteksgruppen.se)
 • Det mest kända exemplet på blödarsjuka inom de europeiska kungahusen var den ryske arvprinsen Aleksej , son till den siste tsaren av Ryssland , Nikolaj II . (wikipedia.org)
 • Samma riskfaktorer som påverkar den allmänna befolkningen verkar också ha inverkan på äldre blödarsjuka. (blodarsjukaguiden.se)
 • Efter detta tog Lena initiativ till att starta ett nätverk för kvinnor med olika former av blödarsjuka. (abf.se)
 • Även behandling med orent faktorkoncentrat gjorde att olika former av hepatit -smitta förekom i högre grad bland blödarsjuka. (wikipedia.org)
 • Internationella studier som jämför olika länders strategier för att behandla blödarsjuka håller på att genomföras och kan förhoppningsvis ge mer kunskap. (sbu.se)
 • den 22 maj Interpellation 2005/06:459 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Ylva Johansson s Ersättning till blödarsjuka som smittats av hiv och hepatit C För 20 år sedan utsattes de blödarsjuka för Sveriges kanske värsta läkemedelskatastrof. (riksdagen.se)
 • Svenskar med svår blödarsjuka har tack vare de senaste decenniernas utveckling av läkemedel ökat sin livslängd från omkring 15 år till i princip normal. (sbu.se)
 • Att ha blödarsjuka betyder inte att du inte kan leva ett normalt liv eller fortsätta att göra de saker du tycker om. (libresse.se)
 • Att vara blödarsjuk eller att ha blödarsjuka, ja det betyder ju faktiskt ganska olika saker: att diagnosen är en större eller mindre del av ens identitet. (xn--bldigtvrre-w5a4s.se)
 • Denna teknologi utgör grunden i de nya behandlingar som utvecklas av Idogen för att undvika att kroppens immunförsvar inaktiverar dagens standardläkemedel mot blödarsjuka, respektive orsakar bortstötning av transplanterade organ. (cision.com)
 • 1 STÖD & SERVICE TILL VUXNA BLÖDARSJUKA Inledning 2 Ekonomiskt stöd 2 Stiftelser och fonder 5 Hemtjänst och hemsjukvård 5 LSS lag om stöd och service åt vissa funktionshindrade 5 Vård och rehabilitering 7 Hjälpmedel 9 Om du blir felbehandlad 11 Handikappombudsmannen 12 Förbundets verksamhet 13 Vill du veta mer? (docplayer.se)