• Lijo John är en av de forskare som arbetar med att ta fram ett vaccin mot Krim-Kongo blödarfeber. (sva.se)
  • SVA deltar i ett projekt som ska ta fram ett vaccin mot den dödliga sjukdomen Krim-Kongo blödarfeber. (sva.se)
  • Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet (KI) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) leder ett europeiskt projekt med målet att få fram ett vaccin mot Krim-Kongo blödarfebervirus. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Det finns i dag inget vaccin för att behandla sjukdomen Krim-Kongo blödarfeber. (sva.se)
  • Lijo John berättar att det är flera steg kvar innan ett vaccin mot Krim-Kongo blödarsjuka kan finnas färdigt att användas. (sva.se)
  • Angelägenheten är stor att finna ett vaccin då blödarfebervirus räknas in i riskklass 4, den högsta. (projektsunshine.se)
  • Vid misstanke om Krim-Kongo blödarfeber (CCHF) efter vistelse i endemiskt område eller efter kontakt med smittad person. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Krim-Kongo-blödarfeber (CCHF) är en dödlig sjukdom för människor som orsakas av ett fästingburet virus. (sva.se)
  • CCHF-virus ingår i gruppen virala blödarfebervirus tillsammans med exempelvis ebola. (sva.se)
  • Vi finner färsk information om att i östra Medelhavsområdet dit Grekland och Turkiet ingår, finns fästingar som sprider det fruktade Krim-Kongo-viruset, sjukdomen går även under namnet blödarfeber. (projektsunshine.se)
  • Krim-Kongo blödarfebervirus klassificeras i riskklass 4, som är den högsta möjliga riskklassen för smittämnen. (sva.se)