• Blåskatarr (cystit) är en typ av urinvägsinfektion, som påverkar urinblåsan. (treated.com)
 • Blåskatarr, även kallat cystit) är en urinvägsinfektion som uppstår när någon del av urinvägarna utvecklat en infektion, oftast på grund av en förekomst av bakterier. (treated.com)
 • Blåskatarr är väldigt vanligt och det är främst kvinnor som råkar ut för infektionen, där ca hälften av alla kvinnor uppskattas få blåskatarr någon gång i livet. (treated.com)
 • Om du behöver behandla din blåskatarr med läkemedel kommer du att ordineras en kur med antibiotika. (treated.com)
 • För dig som tycker det är besvärligt eller jobbigt att uppsöka vårdcentral för att diskutera dina symptom, eller vid återkommande eller plötslig blåskatarr, är Treated.com ett bra alternativ. (treated.com)
 • I fallet blåskatarr är det urinblåsan som påverkas, och symptom kan yttra sig som smärta eller obehag vid urinering, blodblandad eller grumlig urin och magont. (treated.com)
 • Mildare fall av blåskatarr eller annan form av urinvägsinfektion kan läka ut av sig själv efter några dagar utan att läkemedelsbehandling krävs. (treated.com)
 • Du som är kvinna och är 15 år eller äldre, inte är gravid, inte har synligt blod i urinen och misstänker att du har blåskatarr kan avvakta i upp till en vecka innan du söker vård. (1177.se)
 • Innekissandet kan orsakas av en fysisk sjukdom, exempelvis blåskatarr. (agria.se)
 • Mildare fall av blåskatarr eller annan form av urinvägsinfektion kan läka ut av sig själv efter några dagar utan att läkemedelsbehandling krävs. (treated.com)
 • Du kan behöva få behandling för blåskatarr i vissa fall. (1177.se)
 • Och vilket är i så fall viktigast - att beundra en smash eller slippa få blåskatarr? (dast.nu)
 • Därtill kan katter även drabbas av stressutlöst blåskatarr, så att en stressande faktor i kattens omgivning (som t ex en ny grannkatt, kattvakt eller renovering i hemmet) både kan orsaka att katten kissar på fel ställen och leda till inflammation i urinblåsan som behöver behandlas hos veterinär. (anicura.se)
 • Det är viktigt att börja med att reda ut om kissandet beror på en sjukdom, till exempel blåskatarr. (agria.se)
 • När du beställer en behandling vid blåskatarr från Treated.com ska du se till att välja antingen Trimethoprim eller MacroBID, så länge dessa behandlingar inte är olämpliga för dig. (treated.com)
 • Symptomen skiljer sig beroende på om man lider av blåskatarr eller njurbäckeninflammation. (healthexpress.eu)
 • Kristaller kan irritera blåsväggen och vara en orsak till att hunden får blåskatarr, framför allt om kristallerna är lite större. (haromi.se)
 • Det kan till exempel vara om du är gravid och får blåskatarr, eller om du får njurbäckeninflammation. (1177.se)