• Barnen med blåsexstrofi och epispadi sköts av ett multidisciplinära team och kontrolleras under hela uppväxten för att kunna upptäcka och behandla problem som kan uppstå. (karolinska.se)
 • Blåsexstrofi drabbar cirka 1/30 000 födda barn, dvs cirka 3-4 barn i Sverige per år. (karolinska.se)
 • När urinblåsan och nedre delen av bukväggen och bäckenringen inte slutit sig i nedre delen av medellinjen föds barnet med blåsexstrofi. (karolinska.se)
 • Barnet uppvisar urinläckage, separerade blygdben och pojken har en kort uppåtriktad penis som vid blåsexstrofi. (karolinska.se)
 • Vi studerar molekylärt varför medfödda missbildningar uppkommer, framför allt vid störd könsutveckling (hypospadi och oklar könstillhörighet vid födelsen) och blåsexstrofi, då barnet föds med en öppen urinblåsa. (ki.se)
 • Blåsexstrofi är en ovanlig missbildning då urinblåsan inte slutits utan den ligger öppen på nedre delen av buken när barnet föds. (ki.se)
 • Blåsexstrofi är en betydligt ovanligare och mer svårbehandlad missbildning, där barnet föds med nedre främre delen av bukväggen täckt av den öppna urinblåsan. (ki.se)
 • Mannen föddes med tillståndet blåsexstrofi som innebär missbildningar i penis. (nyheteridag.se)
 • Emanuels diagnos är en kombination av olika missbildningar: blåsexstrofi, analatresi och navelbråck.Tillvaron har blivit lättare, men fortfarande. (apotekvarerpanettet.life)
 • Denna kromosomförändring förekommer hos några % av barnen som föds med blåsexstrofi. (ki.se)
 • Vi var först att identifiera att en duplication på kromosom 22 (22q11) ökar risken att få blåsexstrofi och då ofta kombinerat med andra symptom såsom hörselnedsättning (Lundin et al 2010). (ki.se)
 • Blåsexstrofi har samband med ärftliga faktorer, eftersom risken ökar kraftigt om det finns släktingar med sjukdomen. (ki.se)