• Provet har egentligen inget med biuret att göra annat än att biuret är den enklaste peptiden som kan påvisas med provet. (wikipedia.org)