• Vi behöver mer sakkunniga inom olika branscher, i synnerhet läkare, sjukskötare, professionella inom ekonomiadministration och IT samt tekniker, säger K alle Löövi , direktör för internationellt biståndsarbete. (rodakorset.fi)
 • Susanna Alexius och Janet Vähämäki, båda verksamma vid Score, har fått ett bidrag från Vetenskapsrådet på 3 750 000 kr för deras projekt om internationellt biståndsarbete. (su.se)
 • I projektet ska Janet Vähämäki och Susanna Alexius under tre år undersöka ett fenomen som heter "besatt mätsyndrom" i internationellt biståndsarbete, ett begrepp som pekar på att kravet på redovisningsbara resultat blir kontraproduktivt om organisationen blir alltför upptagen med själva mätningarna och tappar fokus på biståndsarbetet i sig. (su.se)
 • Och detta skulle delvis vara en följd av internationellt biståndsarbete. (gd.se)
 • Att läsa genusvetenskap och erhålla kompetens i det är väsentligt i bl.a. internationellt fredsarbete, biståndsarbete och annat arbete för mänskliga rättigheter. (utbildningssidan.se)
 • Detta medför att genusfrågor kommer att bli alltmer viktiga i internationellt fredsarbete, biståndsarbete och arbete för mänskliga rättigheter. (utbildningssidan.se)
 • Frågor som engagerar Kronprinsessan Victoria särskilt är bland annat kris- och konflikthantering, biståndsarbete och internationellt fredsfrämjande verksamheter. (kungahuset.se)
 • Särskilt intressanta är förslagen om att internationellt biståndsarbete ska jämställdhetssäkras och att allmännyttan ska stå för en större del av bostadsförsörjningen, säger ombudet Maria Moraes från Linköping. (mp.se)
 • Vårt ändamål Tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar vi för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors stöd för ett långsiktigt biståndsarbete. (docplayer.se)
 • Utöver Folkkyrkan som arbetar lokalt med gudstjänster, ungdomsarbete, hemgrupper, biståndsarbete och annat så har organisationen PTL (Praise The Lord) sitt säte i Sölvesborg. (blt.se)
 • Förutom biståndsarbete och insamling arbetar We Effect även med opinionsbildning. (weeffect.se)
 • Svenska folkrörelser är viktiga aktörer i Sveriges biståndsarbete. (sida.se)
 • Med ett så ytligt sätt att förhålla sig till biståndsarbete riskeras många viktiga värden att gå förlorade. (bt.se)
 • Vårt engagemang innebär finansiella bidrag och idéer kring hur vi kan synliggöra deras viktiga biståndsarbete inom Radisson SAS Hotels inarbetade kanaler. (radissonblu.com)
 • Insamlingsverksamheten i Sverige är därmed en förutsättning för vårt biståndsarbete. (viskogen.se)
 • Anna Tibblin har en lång erfarenhet av biståndsarbete, både från Sverige och världen. (viskogen.se)
 • Från folkrörelsernas sida framhålls att biståndsarbete är komplext och kräver långsiktighet och trygga förutsättningar. (pmu.se)
 • Anna Tibblin har gjort ett utmärkt jobb som internationell chef, hon kan vår organisation och har 25 års erfarenhet av biståndsarbete. (viskogen.se)
 • Jag ville få konkret erfarenhet av biståndsarbete på plats i ett utvecklingsland. (erikshjalpen.se)
 • Ett idrottsförbund har inte på långa vägar kapacitet eller erfarenhet att på egen hand ordna ett akut biståndsarbete. (wordpress.com)
 • Speciellt fokus sätts på vattenresurser och jordbruk, säger Eleonor Marmefelt, som är ansvarig för SMHIs biståndsarbete. (smhi.se)
 • Det betyder att 250 beslutsfattare från nio länder kommer att genomgå halvårsprogrammet, berättar Eleonor Marmefelt, ansvarig för SMHIs biståndsarbete. (smhi.se)
 • En annan väg är att skänka via organisationer med biståndsarbete. (svt.se)
 • Egna erfarenheter av praktiskt biståndsarbete var det betydligt färre som hade då jämfört med idag. (hd.se)
 • Nej , för att de ekonomiska resurserna till vårt biståndsarbete skulle öka om vi i första hand samlade in hela och rena textilier tills dess att återvinningssystemen har revolutionerats och skalats upp. (humanbridge.se)
 • Hem › Grundkurs i biståndsarbete ordnas i januari - kom med! (rodakorset.fi)
 • Finland borde granska effekterna av biståndsarbete noggrannare. (yle.fi)
 • När Anna Urombi, arbetade med biståndsarbete för FN lade hon märke till hur effektiva de små, lokala biståndsorganisationerna var. (tillvaxtverket.se)
 • Det är lätt att glömma det, att biståndsarbete är något man gör för första gången hela tiden. (accentmagasin.se)
 • Riksbyggen och We Effect biståndsarbete grundar sig på hjälp till självhjälp. (riksbyggen.se)