• Calcitriol används för att behandla hyperparathyroidism (överaktiv bisköldkörtlar) och metabolisk bensjukdom hos personer som har kronisk njursvikt och inte får dialys. (medikament.se)
  • Kroppen känner detta via sina bisköldkörtlar (parathyreoidea), som sitter intill sköldkörteln på halsen. (baribuddy.se)
  • I den hittills största granskningen av kirurgiska resultat på litiumbehandlade patienter som fått bisköldkörtlar borttagna visar dåliga resultat. (regionorebrolan.se)
  • Hos patienter som är opererade ses att långtidsresultaten inte är bra, och analys av borttagna bisköldkörtlar visade vävnadsökning till skillnad från adenom, en benign tumör, som är vanligare vid pHPT. (regionorebrolan.se)
  • Här finns också patienter med problem från sköldkörtlar och bisköldkörtlar, astelin azelastine. (apotekvarersverige.life)
  • Patienter med den dolda folksjukdomen överaktiva bisköldkörtlar har ofta en rad störningar i kroppens socker- och fettomsättning, 5mg amboneural. (apoteksverige.life)
  • Flera missbildningar kan förekomma såsom hjärtfel, gomspalt samt underutveckling av bräss och bisköldkörtlar. (sahlgrenska.se)
  • Jag tar också D-vitamin i form av Dygratyl, eftersom jag inte har några bisköldkörtlar, samt Levaxin. (fragaapotekaren.se)