• Fonden kan också bevilja stipendier för sådan forskning som gäller andra sjukdomar men vars kopplingar till sköldkörtel och bisköldkörtelsjukdomar undersöks. (kilpirauhasliitto.fi)
  • Sköldkörtelförbundet är en landomfattande folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation som har till uppgift att sprida information och verka för ökad kunskap och förståelse för sköldkörtel- och bisköldkörtelsjukdomar, att befrämja vård och forskning kring dessa sjukdomar och att befrämja det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet för patienter med sköldkörtelsjukdomar. (kilpirauhasliitto.fi)