• I vardera studie har en grupp kvinnor fått behandling med bisfosfonater, 5 mg alendronat per dag i tablettform gavs i den ena studien, och injektion med 5 mg zeledronsyra gavs i den andra, medan en grupp kvinnor i respektive studie fick placebo. (lakartidningen.se)
 • WebMD rekommenderar som förskrivna bisfosfonater som alendronat (Fosamax), etidronate (Didronel) och risedronate (Optinate) minst två timmar före magnesium att säkerställa korrekt absorption av medicinering. (mynewspapers.net)
 • Vi har samlet tilfeller av kjevebensnekrose relatert til medikamenter som bisfosfonater (Alendronat, Zometa, Aclasta og lignende) og/eller denosumab (Prolia, XGEVA) fra oktober 2011 og ut året 2019. (uio.no)
 • Alendronat Teva Veckotablett tillhör en grupp läkemedel som kallas bisfosfonater och som motverkar förlust av benmassa i kroppen. (origem-da-vida.info)
 • Alendronat Mylan tillhör en grupp av läkemedel som kallas bisfosfonater. (origem-da-vida.info)
 • Den bisfosfonater alendronat och risedronsyra är läkemedel för förstahandsval. (amarasdance.com)
 • Bisfosfonater är en grupp av läkemedel som hämmar nedbrytningen av skelett och motverkar därmed nya frakturer. (reumatikerforbundet.org)
 • Bisfosfonater är en grupp läkemedel som minskar nerbrytningen av ben genom att hämma de celler i skelettet som bryter ner benvävnad. (vardpassagen.se)
 • Iasibon innehåller den aktiva substansen ibandronatsyra som tillhör en grupp av läkemedel som kallas bisfosfonater. (healthsonar.com)
 • Det gäller till exempel hiv-läkemedel, bromsmediciner mot Alzheimers sjukdom, ß-interferon vid MS och bisfosfonater mot osteoporos. (lakemedelsvarlden.se)
 • Många kvinnor tar osteoporos läkemedel som kallas bisfosfonater. (aztechcenter.com)
 • Bisfosfonater används vid behandling av skelettsjukdomar såsom benskörhet (osteoporos). (origem-da-vida.info)
 • Patienter med polymyalgi bör i regel få behandling med bisfosfonater, kalcium och D-vitamin redan vid insättningen av behandlingen med prednisolon (se osteoporosavsnittet). (regionvasterbotten.se)
 • Skugor säger även för människor som tar bisfosfonater, är vitamin D och kalcium tillskott viktigt att vända förlust av benmassa, och det mest effektiva sättet att vända dessa processer är att behandla hypertyreos själv. (kleska.com)
 • Patienter kan även få symtomlindrande behandling i form av bisfosfonater, ortopedkirurgi, samt blodtransfusion. (tlv.se)
 • Till patienter som har svårt att fullfölja behandling med bisfosfonater, vid sänkt njurfunktion eller till yngre frakturpatient som förväntas behöva benspecifik behandling i många år och där man därför vill vänta med bisfosfonater. (regionvasterbotten.se)
 • Hos patienter med bisfosfonater värderas den fortsatta behandlingsindikationen efter cirka 5 år (perorala) resp. (regionvasterbotten.se)
 • Vissa patienter som lider av benskörhet och liknande sjukdomar får en medicin som heter "bisfosfonater" för att förhindra förlust av benmassa massa. (mynewspapers.net)
 • Tre till fyra års behandling med bisfosfonater minskar inte risken för bröstcancer hos postmenopausala kvinnor, enligt en metaanalys, publicerad i JAMA Internal Medicine. (lakartidningen.se)
 • Författarna konstaterar således att tre till fyra års behandling med bisfosfonater inte minskar risken för bröstcancer hos postmenopausala kvinnor men efterfrågar mer forskning inom fältet, särskilt kring effekter av längre behandling än fyra år. (lakartidningen.se)
 • I en studie hade kvinnor som åt bisfosfonater regelbundet i fem år tre gånger större risk för att drabbas av frakturer som normalt inte brukar kopplas till benskörhet, till exempel brott på lårbenets mittersta del. (greatlife.se)
 • Denosumab kan mycket väl bli en kommande standardbehandling eftersom behandlingen har färre biverkningar och är lättare att administrera än bisfosfonater, säger överläkare Henrik Lindman, en av de svenska prövarna i studien. (mynewsdesk.com)
 • Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab. (janusinfo.se)
 • bisfosfonater, kalk och D-vitamin). (netdoktor.se)
 • Ett vanligt recept mot benskörhet är läkemedel av typen bisfosfonater plus D-vitamin- och kalciumtillskott. (greatlife.se)
 • Bisfosfonater kan därför användas för att förebygga skador på skelettet, de kan också användas vid behandling av hyperkalcemi och i vissa fall som smärtlindring. (wikipedia.org)
 • Bisfosfonater är läkemedel som stärker skelettet. (alivia.se)
 • Läkemedlet Aclasta tillhör gruppen bisfosfonater och används vid behandling av Pagets sjukdom. (kunskapsguiden.se)
 • Den vanligaste typen av antiresorptiva läkemedel är bisfosfonater, apatisk. (brightpicture.se)
 • Perorala bisfosfonater tas fastande enligt särskild instruktion, se FASS/receptfavorit. (regionvasterbotten.se)
 • Exempel på perorala och intravenösa bisfosfonater på den svenska. (soundthief.com)
 • Det visade sig kort och gott att behandling med bisfosfonater inte var förknippad med minskad risk att drabbas av bröstcancer under de 3,8 respektive 2,8 år som kvinnorna följdes. (lakartidningen.se)
 • Vare sig när man slog samman studierna eller när man tittade på dem en och en fanns ett statistiskt säkerställt samband mellan behandling med bisfosfonater och risk för bröstcancer. (lakartidningen.se)
 • Cancerpatienter som behandlas med intravenösa bisfosfonater löper större risk. (janusinfo.se)
 • Vid benskörhet och ökad risk för benbrott får du vanligtvis bisfosfonater i tablettform. (vardpassagen.se)
 • Ett varningens ord: 4 procent till 6 procent av patienterna på denna medicin erfarenhet Jawbone skador (osteonekros i käken), men Bensinger betonar att denna risk måste vägas mot den mycket verkliga nytta som kan härledas från att bisfosfonater. (kleska.com)
 • En stor nackdel med bisfosfonater är att de kan ge otrevliga biverkningar som hjärtbesvär och magsår. (greatlife.se)
 • En ny avhandling visar hur man kan minska biverkningarna av bisfosfonater genom att minska dosen med bibehållen effekt. (lakemedelsvarlden.se)
 • Du ska inte använda bisfosfonater om du har problem med njurarna. (vardpassagen.se)
 • Bisfosfonater bör tas tillsammans med benuppbyggande vitaminer. (kleska.com)