• HBTQ står för homosexualitet, bisexualitet, trans och queer. (umo.se)
 • Vissa som kallar sig asexuella menar istället att asexualitet är deras sexuella läggning, istället för bisexualitet, heterosexualitet, pansexualitet eller homosexualitet. (1177.se)
 • Det betyder att vi som jobbar här har gått en utbildning som handlar om homosexualitet, bisexualitet, trans- och queerfrågor. (botkyrka.se)
 • Det betyder att vi som jobbar på mottagningen har gått en utbildning som handlar om homosexualitet, bisexualitet och transfrågor. (umo.se)
 • Exempel på sexuella läggningar är heterosexualitet , homosexualitet , bisexualitet och pansexualitet . (wikipedia.org)
 • Vid sidan om heterosexualitet, homosexualitet, bisexualitet, pansexualitet (samt asexualitet) finns ett antal andra sexuella preferenser . (wikipedia.org)
 • I lagen definieras det att det finns tre sexuella läggningar, vilka är heterosexualitet, bisexualitet och homosexualitet. (wikipedia.org)
 • Den kommunundersökning som RFSL gjorde 2015 visar att Värmland ligger längst ned i listan vad gäller attityden till och acceptansen för bisexualitet, homosexualitet respektive trans-identitet, skriver vf.se . (sverigesradio.se)
 • I studien som också finns tillgänglig att ladda ner gratis på Amazon påstår hon att homosexualitet, bisexualitet och transexualism uppstår efter en längre tid av osunt leverne. (qx.se)
 • Alla måste ta ansvar men i synnerhet fackliga företrädare har ett ansvar att säga ifrån om det förekommer nedsättande uttalanden, fördomar och skämt om homosexualitet, bisexualitet och könsidentitet. (lo.se)
 • L s om homosexualitet, bisexualitet, transsexualitet och transvestism. (lankskafferiet.org)
 • De flesta känner till vad HBT står för, Homosexualitet, Bisexualitet och Transpersoner. (hbt-gbg.se)
 • I nutid talar forskningen om tre olika "sexuella läggningar" - heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet. (blogspot.se)
 • Jag var öppen från början och det var heller inget ovanligt med bisexualitet eller homosexualitet. (komut.nu)
 • Många menar att asexualitet är en sexuell orientering, som hetero-, homo- och bisexualitet. (modernpsykologi.se)
 • Kanske menade Westin, Wennerströms homo- eller bisexualitet. (jallai.se)
 • Både Hasse Ekman och Ingmar Bergman intresserar sig för homo- och bisexualitet i tidiga filmer som Ekmans Flicka och hyacinter (1950) och Bergmans Törst (1949). (filmarkivet.se)
 • I och med godkännandet av Moçambiques nya brottsbalk (som du kan läsa om här och här) har det allra sista officiella hindret mot homo/bisexualitet tagits bort. (afrikagrupperna.se)
 • Här hittar du material som berör sexuella läggningar i form av hetero-, homo-, trans- och bisexualitet i ett historiskt eller aktuellt perspektiv. (so-rummet.se)
 • Tiden i Berlin gjorde henne medveten om sin läggning och hon började leva ut sin homo- och bisexualitet, något som ledde till att äktenskapet med Leif Björk tog slut. (dast.nu)
 • Också i sin bisexualitet, mest homo. (wordpress.com)
 • Bisexualitet är en gradualitet mellan homo och heterosexualitet. (blogspot.com)
 • Homo- och bisexualitet har visat sig vara vanligt i djurv rlden, b de i form av tillf lliga kontakter och livsl nga relationer. (sylvia.se)
 • Bisexualitet är en sexuell läggning där personen i fråga känner sexuell och emotionell dragning till både män och kvinnor, (därav bi). (wikipedia.org)
 • Bisexualitet är en sexuell läggning där personen känner sexuell och emotionell dragning till personer oavsett kön. (wikipedia.org)
 • Vanliga uttryck för bifobi är osynliggörandet och förnekelsen av bisexualitet som existerande sexuell orientering samt exkludering (utestängning från såväl heterosexuella som homosexuella sammanhang) och anklagelser för promiskuitet. (wikipedia.org)
 • Bisexuella stigmatiseras dock ytterligare genom förnekelse av bisexualitet som existerande sexuell orientering, exkludering från sociala sammanhang och generella anklagelser om promiskuitet. (wikipedia.org)
 • Heterosexualitet (attraktion, uppförande eller sexuell preferens mellan motsatta kön), bisexualitet (båda kön) och asexualitet (inget utav könen). (slideserve.com)
 • Bisexualitet innebär alltså, att en människa kan känna "sexuell och känslomässig" dragning till andra människor av både samma och motsatt kön. (blogspot.se)
 • Förr i tiden var ordet heterosexualitet en benämning för bisexualitet. (wordpress.com)
 • I stället för att helt enkelt erkänna att det finns bisexualitet i dig så proklamerar du din heterosexualitet genom att sätta procent i begreppet. (klumpesnusk.se)
 • Bisexuella antas vara homosexuella i "garderoben" som inför omgivningen önskar verka heterosexuella, eller att de bara experimenterar med sin sexualitet, och att bisexualitet inte är en möjlighet om man inte attraheras lika mycket av båda könen. (wikipedia.org)
 • Bisexualitet är en av de mest missförstådda sexuella läggningarna vi har i dagens samhälle. (lustfyllt.se)
 • Det här med hans förmodade bisexualitet hanteras mestadels på ett sätt som väl ska vara "osynligt" för unga tittare men uppenbart för de vuxna, och resultatet blir förstås stelt och krystat. (russin.nu)
 • Det h r med hans f rmodade bisexualitet hanteras mestadels p ett s tt som v l ska vara "osynligt" f r unga tittare men uppenbart f r de vuxna, och resultatet blir f rst s stelt och krystat. (russin.nu)
 • Statens folkhälsoinstitut definierar bisexuella som personer som aktivt praktiserar bisexualitet [ källa behövs ] , medan RFSL , som är den största organisationen för homosexuella , bisexuella samt transpersoner i Sverige , menar att definitionen av den som är bisexuell måste utgå från hur personen själv identifierar sig. (wikipedia.org)
 • [ 1 ] RFSL Ungdom definierar bisexualitet som "En person som är bisexuell och har förmågan att bli kär i, förälskad i och/eller sexuellt attraherad av personer oavsett kön. (wikipedia.org)
 • Bifobi innebär att man har fobi för bisexualitet och bisexuella personer som social grupp eller individer. (wikipedia.org)
 • Bisexualitet betyder att man blir kär både i personer av samma och annat kön som sig själv, dvs. (o-lika.fi)
 • Uppfattningen att bisexualitet inte existerar härrör sig ur en binär syn på sexualiteten, att människor antas vara exklusivt homosexuella eller heterosexuella. (wikipedia.org)
 • P grund av straffp f ljden och den sociala osynligheten var det sv rt f r homosexuella att finna en partner. (finnqueer.net)
 • Filmen visar Freddie Mercurys bisexualitet och hans besök och liv på klubbar för homosexuella vilket har gjort att en del kritiker kallar dessa sekvenser billiga och förnedrande. (kulturbloggen.com)
 • Det är vanligt med bisexualitet bland elefanter. (alltiallo.nu)
 • Ett annat sätt att definiera bisexualitet är att en person rent platonskt kan ha tycke för sina samkönade kompisar och ändå vara av heterosexuell läggning. (wikipedia.org)
 • Egenskaper som så ofta kopplas ihop med bisexualitet utan att ha någon bäring i fakta. (nyheter24.se)
 • Bisexualitet är att bli kär i eller att tända på både tjejer och killar. (so-rummet.se)
 • Börja respektera bisexualitet som en faktisk läggning som en människa kan ha och glädjas av hela livet, oavsett vem personen väljer att vara i relation med. (nyheter24.se)
 • Bisexualitet innebär att man som person attraheras av båda könen, eller att man inte attraheras av kön alls utan av personen i sig. (wikipedia.org)