• Centrum för molekylär proteinvetenskap, Centrum för analys och syntes, Centrum för tillämpade biovetenskaper och Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi. (lu.se)
 • Du förvärvar kunskaper inom farmaci , kemi och biovetenskaper. (studin.se)
 • Uppsala universitet har en bred och stark forskning inom biovetenskaper, såsom bioinformatik, biokemi, biologi och medicin. (uu.se)
 • Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. (uu.se)
 • Alla vetenskapliga artiklar i seriösa tidskrifter i medicin och angränsande biovetenskaper samlas i databasen PubMed. (henrikbranden.se)
 • På SciLifeLab kombineras avancerad teknisk utrustning för storskaliga experiment och ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. (pharma-industry.se)
 • Akademiprofessor Ilkka Hanski vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten tilldelas svenska Kungliga vetenskapsakademiens Crafoordpris i biovetenskaper, ett pris som också har kallats lilla Nobelpriset. (aka.fi)
 • Viks kampus där Helsingfors universitets biovetenskaper verkar är kärnan i Viks forskarpark. (wikipedia.org)
 • VML Tiina Nokireki som arbetar i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för virologi disputerar för doktorsgraden vid Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakultetens avdelning för veterinärmedicinska biovetenskaper. (evira.fi)
 • Forskningen vid Centrum för tillämpade biovetenskaper är huvudsakligen tillämpad med fokus på några av dagens och framtidens viktigaste frågor, såsom miljö, förnybara resurser och hälsa . (lu.se)
 • SciLifeLab ( www.scilifelab.se ) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. (uu.se)
 • SciLifeLab är ett nationellt centrum för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. (varbi.com)
 • Vid Centrum för tillämpade biovetenskaper ges kurser främst inom civilingenjörsprogrammen i bioteknik, kemiteknik och ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högskola. (lu.se)
 • Nya kunskaper om bioteknik och biovetenskaper kommer ge helt nya lösningar. (wordpress.com)
 • Till campuset i Vik koncentreras undervisning och forskning i biovetenskaper, agrikultur-forstvetenskaper samt farmaci och veterinärmedicin. (syke.fi)
 • Priset ska främja grundforskning inom astronomi och matematik, geovetenskaper, biovetenskaper (med särskild tyngdpunkt på ekologi) och polyartrit (t.ex. (annagretacrafoord.se)
 • Den amerikanska biologen är i Sverige för att ta emot det prestigefyllda Crafoordpriset i biovetenskaper. (hd.se)
 • https://archive.is/20120525003235/http://www.cisionwire.se/kungl--vetenskapsakademien/crafoordpriset-i-biovetenskaper-201174238. (wikipedia.org)
 • Som student har du möjlighet att göra ditt examensarbete inom något av forskningsområdena vid Centrum för tillämpade biovetenskaper . (lu.se)