• Tæt samarbejde med/mellem klynger indenfor marinbiologi, kemi og bioteknologi bidrager til at gøre Kattegat/Skagerrak området en attraktiv region for projekter og investeringer indenfor blå bioteknik. (interreg-oks.eu)
 • Ingeniørutdanninger innen kjemi og bioteknologi krever treårig bachelor i ingeniørfag. (utdanning.no)
 • Enhetschef vid enheten för ortopedi och bioteknologi, Institutionen för klinisk vetenskap intervention och teknik, Karolinska Institutet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. (ki.se)
 • GenØks visjon er trygg bruk av bioteknologi. (genok.no)
 • Bioteknologiloven (lovdata.no) gjelder humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. og omfatter assistert befruktning, forskning på befruktede egg og kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser av fødte og genterapi m.m. (uio.no)
 • Antagningsstatistik för Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi (Kungl. (studera.nu)
 • Folketinget, däribland om informationsteknologi, bioteknologi och EU. (wikipedia.org)
 • Senere gennemførtes kampagner om informationsteknologi, bioteknologi, EU-spørgsmål mv. (denstoredanske.dk)
 • Personen som söks ska ha akademisk grundexamen inom medicin, biomedicin, bioteknologi eller annat relevant ämne. (uu.se)
 • Under studierna skaffar du dig teoretisk och praktisk kunskap om växtfysiologi, molekylärbiologi, bioteknologi och funktionsgenomik, samt förståelse för de etiska, ekologiska och juridiska aspekterna på växtbioteknologi. (umu.se)
 • Tekniska kommittén arbetar nu även med standardisering inom bioteknologi, som till exempel biobanker. (sis.se)
 • Bioteknologi SIS-TK 331/AG5 , via ISO/TC 276 Biotechnology ingår i tekniska kommitten och är aktiva i arbetgruppen som arbetar med biobanksverksamhet. (sis.se)
 • Denna arbetsgrupp speglar/arbetar främst med standardisering inom Biobanker och bioteknologi som pågår inom ISO/TC 276 Biotechnology läs mer här . (sis.se)
 • Seeds arbetar med nya lösningar inom bioteknologi, växtförädling och utveckling av hybrider. (bayer.com)
 • Tekniska framsteg inom artificiell intelligens, robotteknik och bioteknologi förändrar marknader och transformerar företag. (iva.se)
 • Åpenhet og delbarhet må være ett av målene for statlig finansiert forskningbioteknologi. (genok.no)
 • Mye av vår forskning er inspirert av utfordringer fra biomedisin og bioteknologi, og metodeutvikling innen disse feltene. (uib.no)
 • Serien är baserad på modern bioteknologi och dermatologisk forskning. (dermarome.se)