• Bionik (engelska bionics ) är tillämpningen av biologiska metoder och system som man hittar i naturen till studier och utformning (design) av ingenjörsvetenskapliga system och modern teknologi . (wikipedia.org)