• Tekniken kallas för biomimetik - att lösa problem och skapa nya produkter genom att studera och härma processer i naturen. (fof.se)
 • Att undersöka sådana djuriska knep och använda dem i medicinen hos människor kallas för biomimetik. (sverigesradio.se)
 • När biltillverkaren Toyota för några år sedan ville hitta nya vägar för att utveckla vissa säkerhetsaspekter hos bilmodellerna började de leta inom området biomimetik, eller bioinspiration som det också kallas. (mynewsdesk.com)
 • Detta kallas biomimetik. (hallbarstad.se)
 • Vetenskapen om att härma naturens egna sätt kallas för biomimetik / biomimicry. (solstrale.com)
 • Biomimetik handlar om att härma naturen för att konstruera smarta tekniska lösningar. (vett.se)
 • Biomimetik handlar om hur man efterliknar egenskaper från naturen för att utveckla nya tekniker och innovationer. (realize.se)
 • Biomimetik (även biomimikry eller biomimik) är teknik som efterliknar förebilder i biologiskt liv i naturen. (wikipedia.org)
 • Studier av biomimetik erbjuder ett unikt tillfälle att genom studier av naturen förstå patogenetiska mekanismer bättre och därmed hitta nya sätt att förebygga och behandla sjukdomar. (lakartidningen.se)
 • Biomimetik (det vill säga att lära från naturen) ger oss en unik möjlighet att hitta nya behandlingar för livsstilssjukdomar. (lakartidningen.se)
 • Begreppet kan också syfta på material framställda genom biomimetik, där materialstrukturer från naturen har använts som inspirationskälla för att åstadkomma ett tekniskt användbart material, utan att materialet nödvändigtvis avses användas i medicinska eller biologiska applikationer. (wikipedia.org)
 • Biomimetik, också kallat biomimi-kry, är ett forsknings-område där vi människor imiterar lösningar som evolverats i naturen hos olika arter som respons på särskilda utma-ningar och behov. (xn--rkraften-9za.se)
 • ZERI tog istället till stor del sin utgångspunkt i naturen och inspirerades av koncept som permakultur och biomimetik för att förstå hur vi kan designa företag för att hålla oss inom planetens gränser och skapa hållbara jobb. (circulareconomy.se)
 • 67: Biomimetik - att skapa framgång med naturen är inställd i Block C (Föreläsningen går i block A och B som bestämt). (weebly.com)
 • Det är en del av en långsiktig strategi för att utveckla forskningsprogrammet molekylär biomimetik. (uu.se)
 • Inom programmet molekylär biomimetik används olika biofysiska, biokemiska och molekylärbiologiska metoder, samt avancerade spektroskopiska tekniker för att studera ljusinducerade elektronöverföringsreaktioner och produktion av solbränslen och andra produkter. (uu.se)
 • Felix Ho är universitetslektor vid institutionen för kemi Ångström, molekylär biomimetik, och forskar inom Fotosystem II. (uu.se)
 • Realize AB har under en rad år använt biomimetik som inspiration och konkreta verktyg i sina workshops och idéverkstäder för kreativt tänkande kring produktutveckling och design. (realize.se)
 • Utveckling och forskning inom elektrokemi, proteinfilmelektrokemi och elektrokatalys Samarbete med andra grupper i programmet molekylär biomimetik samt sektionerna för kemi och fysik vid Uppsala universitet och över hela världen. (uu.se)
 • Janine Benyus är forskaren som myntade begreppet biomimetik. (solstrale.com)
 • Välkommen till en föreläsning och workshop av Sam Stier om hur biomimetik kan stimulera ditt företags FoU-satsningar, livslängd och slutresultat. (realize.se)
 • Teknologin är baserad på mångårig naturkemisk forskning inom biomimetik, där bladväxters vattenavvisande egenskaper har imiterats. (kronan.com)
 • Biomimetik innebär att imitera de lösningar som under evolutionen utvecklats hos arter som lever under extrema förhållanden, och på så sätt kunna lösa även mänskliga problem och sjukdomar. (lakartidningen.se)