• Specifikt, förslaget skulle befria Next Generation Identification (NGI) System från bestämmelserna i den federala integritetslagen, som 'kräver att federala byråer delar information om uppgifterna de samlar in med de enskilda ämnena för dessa poster, så att de kan verifiera och korrigera dem vid behov. (technocracy.news)
  • Man kan bara anta att militärets Automated Biometrics Identification System (ABIS) är ännu mer immun mot öppenhet. (technocracy.news)