• Biometri handlar om olika tekniska metoder som gör att man kan identifiera och samla in information från personers egenskaper eller beteenden - till exempel fingeravtryck, DNA, ansikte eller gångstil. (hh.se)
 • Utanför onlinespelens värld bevittnar vi vardagliga exempel på biometri, ansikts- och fingeravtryck, för att låsa upp IPhones, för att betala för saker och på flygplatssäkerhetskontrollen, bara för att nämna några exempel. (mjukvara.se)
 • Inklusive biometri (fingeravtryck) får man förmoda, sker redan idag. (cornubot.se)
 • SvD har ett exempel på vad biometri är frågan om i praktiken . (blogspot.com)
 • Biometri kan förhindra de här riskerna, när någon till exempel lämnar kvar fysiska dokument på bussen, blir av med en bärbar dator eller glömmer sitt lösenord. (brother.se)
 • Andra exempel på biometri som kan stärka ditt lösenord är en ögonscanning, en ansiktsskanning och en röstutskrift. (portaldemagia.net)
 • Inom metodområdet har vi stor kompetens i Systemanalys inklusive Miljösystemanalys och LCA, liksom i Biometri (statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system). (slu.se)
 • Att utveckla, tillämpa och kommunicera metoder inom GIS, att modellera och analysera biologiska och tekniska processer och system, samt klassisk statistisk forskning förekommer inom ämnet Biometri. (slu.se)
 • Komplettera ett befintligt system med biometri. (easyfairs.com)
 • Dessutom, när marknaden för biometri sköt fart kring 2014, hade Fingerprint knappt några konkurrenter. (hallandsposten.se)
 • Miljoner har redan den extra bekvämligheten och säkerheten som biometri ger inom andra områden, och vi är nu redo att även erbjuda det i deras fordon, säger Thomas Rex, ansvarig på Fingerprint Cards, i ett pressmeddelande. (etn.se)
 • Precise är en marknadsledande leverantör av lösningar för bekväm och säker verifiering av människors identitet genom biometri. (precisebiometrics.com)
 • Oavsett vilken metod som används, uppnås en mycket hög säkerhet genom biometri. (mark-info.se)
 • Om biometri, i oktober 2017. (hh.se)
 • Biometri spelar en stor roll för att säkra och verifiera en persons identitet. (mjukvara.se)
 • Även om det inte är lika fiffigt som biometri eller antivirusprogram, håller två eller till och med trestegsverifiering fortfarande identitet och data säkra. (mjukvara.se)
 • Säkerställandet av identitet via biometri ovan bör ses kopplat till detta. (cornubot.se)
 • Hemlig dataavläsning, mer kameraövervakning och kontroll av biometri i pass. (svt.se)
 • Det är resenären själv som har ansvar att kontrollera om det går att resa in i det land/han hon önskar med provisoriskt pass utan biometri i A4-format. (swedenabroad.se)
 • Humanioda intelligenta följeslagare, flerspråkig konversation, sjungande talsyntes, uttrycksfull läsning och överföring av känslor, "Internet of Things", biometri och multimodal människa-dator-interaktion är ämnen som vi varit involverade i, i över ett decennium, tillsammans med experter världen över. (acapela-group.com)
 • Digitala plånböcker, artificiell intelligens, Virtual Reality och biometri är ämnen som väcker stort intresse på sociala medier visar Mastercards femte upplaga av Digital Payments Study. (mastercard.com)
 • Denna typ av igenkänningsteknik kallas dynamisk biometri och drivs av just artificiell intelligens. (aktuellsakerhet.se)
 • Mitt intresse för datorseende och biometri blev allt större och magisteruppsatsen visade så att säga vägen till doktorsavhandlingen. (hh.se)
 • Det är en del av biometri som i sin tur handlar om metoder för att mäta kroppsfunktioner med hjälp av kameror och sensorer. (hh.se)
 • Det handlar bland annat om foton som lagras i internationella molntjänster och hanteringen av biometri, kryptering av backuper, Yubikey och förkortade URL:er i spam mail. (citynetwork.se)
 • Numera är det knappast flyttvägarna det handlar om utan snarare information som gäller populationsdynamik, ruggningsmönster i fjäderdräkten, biometri, fettupplagring, flyghastigheter m.m. (kof.nu)
 • Biometri, av de grekiska orden bi'os (liv) och me'tron (mått), är en sammanfattande term som används för alla de matematiska och statistiska metoder som används inom biologin. (wikipedia.org)
 • Biometri, biostatistikk, vitenskapelig felt som anvender statistiske metoder på biologiske problemer.Formålet med biometri er en matematisk behandling av variabiliteten av, og korrelasjoner mellom egenskaper, eller fordelingen av egenskaper i populasjoner. (voxpublica.no)
 • Detta kallas live finger detect och är kopplat till den hemska idén om att kapa av fingrar som man alltid får höra när man pratar om biometri (vilket jag inte alls tror är ett troligt scenario, utan återspeglar folks rädsla). (strombergson.com)
 • Den arbetsgrupp som inr ttats enligt artikel 29 i dataskyddsdirektivet (den s kallade 29-gruppen), och som r EU:s oberoende r dgivande instans f r dataskydd och skydd av privatlivet, har antagit ett arbetsdokument om biometri som syftar till att bidra till en effektiv och enhetlig till mpning av de nationella best mmelserna om dataskydd inom EU (12168/02/SV WP 80). (notisum.se)
 • For anvendelse av statistikk på områder innenfor biologi, se Biostatistikk.Biometri er måling av biologiske mønstre. (voxpublica.no)
 • ProMarks moduler ger översikt och enklare datainsamling med hjälp av biometri. (mark-info.se)
 • Öka säkerheten och gör vardagen enklare med biometri! (allastudier.se)
 • Bland nyheterna märktes biometri, AI och styluspennor och en uppdaterad Startmeny. (idg.se)
 • Biometri är besvärligt, speciellt att bedöma vems biometriska egenskaper man egentligen försöker mäta upp. (strombergson.com)
 • INTEGRERAD BIOMETRI Har du områden med speciellt höga säkerhetskrav? (docplayer.se)
 • På Hallandsscenen samtalsledare Lovisa Aldrin, Europa Direkt Halland, Jonas Bergman (m), ordförande i Halmstad Energi och Miljö AB samt Josef Bigun, professor i signalanalys vid Högskolan i Halmstad, berättade om forskningen inom biometri och svarade på frågor. (hh.se)
 • Josef Bigun, professor i signalanalys vid Högskolan i Halmstad, berättar om forskningen inom biometri och svarar på frågor. (hh.se)
 • Vi småsparare investerar ofta i trender och vi har under åren haft många älsklingssektorer: råvaror, som olja, guld eller cannabis, biometri och nanoteknik, samt många typer av forskningsbolag. (redeye.se)
 • De svagaste teknikbolagen utanför biometri var datorspelhuset Starbreeze , -56 procent, som Affärsvärlden gav väntaråd i våras, nätverksbolaget Net Insight , -49 procent, även här med väntaråd i våras, samt ögonstyrningsbolaget Tobii, - 49 procent. (affarsvarlden.se)
 • Biometri kan användas för både PC, LAN-terminaler och enheter för passerkontroll. (mark-info.se)
 • Det automatiserade väskinlämningssystemet är huvudsakligen uppbyggt kring biometri och optisk skanning. (nyteknik.se)