• Institutionen f r medicinsk teknik (IMT) r ett nationellt centrum f r utbildning och forskning inom medicinsk teknik. (vakanser.se)
 • AcouSorts roll i projektet är att designa akustofluidikchip, där ultraljudet skall användas för att separera celler och att i nära samarbete med Professor Laurells forskargrupp, Institutionen för Biomedicinsk teknik, Lunds Universitet, testa hur väl det nya materialet fungerar för tillämpningar inom klinisk diagnostik, där bland annat separering av bakterier ur blodprov för diagnos av blodförgiftning (sepsis) kommer utvärderas. (spotlightstockmarket.com)
 • BioWings-projektet har tilldelats ett EU-bidrag om sammanlagt cirka 3 MEUR, av vilka AcouSort kommer att erhålla 179 937 EUR och Institutionen för Biomedicinsk teknik vid Lunds Universitet kommer disponera 621 250 EUR. (spotlightstockmarket.com)
 • Den som s ker anst llning m ste ha ett genuint intresse f r att utveckla bildtekniker och kvantitativa optiska spektroskopimetoder samt ha fullgjort en doktorsexamen (eller motsvarande grad) inom biomedicinsk teknik, till mpad fysik eller j mf rbart mnesomr de. (vakanser.se)
 • Medicinsk teknik omfattar medicintekniska produkter inkluderande in vitro-diagnostik (in vitro = latin för "i glas", det vill säga utanför kroppen, till exempel i provrör). (amb.se)
 • Forskaren bör ha en bakgrund inom biologi, ortopedi, eller biomedicinsk teknik. (mynetworkglobal.com)
 • Biomedicinsk teknik omfattar teoretisk och experimentell verksamhet som utgående från en teknikvetenskaplig kunskapsbas adresserar frågeställningar kopplade till medicinska och biologiska forskningsområden. (mynetworkglobal.com)
 • Genom att integrera biomedicinsk forskning, h lso- och sjukv rd samt n ringsliv medverkar vi till en globalt kad livskvalitet. (vakanser.se)
 • Kraven på särskild behörighet för biomedicinsk teknik uppfyller den som har minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet. (mynetworkglobal.com)
 • I hjärnsystemen utförs alla former av biomedicinsk forskning, hjärnexperiment, sociala studier och beteendevetenskapliga projekt. (newsvoice.se)
 • F retr de ges till s kande som uppvisar tidigare forskning/arbetslivserfarenhet inom n got av f ljande omr den: optik och fotonik, medicinsk bildbehandling (optisk och icke-optisk teknik), design och utveckling av medicinsk instrumentation. (vakanser.se)
 • Vi på Medicinsk teknik jobbar med den medicintekniska utrustning som finns på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Nära vård och hälsa och Folktandvården. (akademiska.se)
 • Vi är ca 55 personer som arbetar på Medicinsk teknik. (akademiska.se)
 • Hur arbetar Medicinsk teknik med kvalitet? (akademiska.se)
 • På Medicinsk teknik är kvalitetsarbete en viktig del av vardagen. (akademiska.se)
 • Vi har delat upp det arbete vi gör på medicinsk teknik i fyra huvudprocesser. (akademiska.se)
 • Domänkunskaper inom medicinsk teknik, Anatomi och fysiologi, Signalteori. (liu.se)
 • Sedan 1972 har vi varit ett nationellt centrum för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom medicinsk teknik. (liu.se)
 • Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik, Fysiologisk mätteknik. (diva-portal.org)
 • Arbetet är omväxlande, självständigt och flexibelt och berör den senaste teknologin inom medicinsk teknik. (jobbsafari.se)
 • Institutionen f r medicinsk teknik (IMT) r ett nationellt centrum f r utbildning och forskning inom medicinsk teknik. (vakanser.se)
 • På fysiologiska avdelningen görs avancerade undersökningar med hjälp av ultraljud, nuklearmedicinsk teknik och traditionella fysiologiska metoder. (arbetslivsinstitutet.se)
 • Jag forskar inom biomekanik och mekanisk biologi, ämnen som ligger i gränslandet mellan teknik och medicin, mer specifikt mellan mekanik och ortopedi. (sverigesungaakademi.se)
 • Detta upptäckte Josefin Starkhammar, forskare i biomedicinsk teknik vid Lunds tekniska högskola, för några år sedan. (fof.se)
 • Därför passar den för stora screeningundersökningar, berättar Magnus Cinthio, lektor i biomedicinsk teknik vid Lunds tekniska högskola. (vetenskaphalsa.se)
 • När Tobias Erlöv, som vid tidpunkten var doktorand i biomedicinsk teknik vid Lunds Tekniska Högskola, upptäckte att det finns en tämligen enkel matematisk beräkning som kan användas för att tolka ultraljudsignalen och därmed lista ut om det rör sig om farligt eller ofarligt plack i halspulsådern, blev forskarna delvis överraskade. (vetenskaphalsa.se)
 • Under hela utbildningen skall sambandet mellan biomedicinsk laboratorie- vetenskap, medicin och naturvetenskap och professionen starkt betonas och ge profil åt utbildningen. (ki.se)
 • Naturliga områden att utbilda dig vidare i är medicin, naturvetenskap och teknik, men utbildningen förbereder dig också för en mängd andra områden. (figy.se)
 • Framöver kommer landstingen att behöva mängder av experter inom naturvetenskap, it och teknik. (naturvetarna.se)
 • Vårdförbundet var på Diagnostikforum med bland annat monter och ett frukostseminarium med namnet Kunskap, teknik, metod - hur använder du din kunskap? (vardforbundet.se)
 • Hemfödande och biomedicinsk kunskap och teknik. (sverige-apotek.life)
 • Industriell elektroteknik är inriktat på teknik och system för elektrisk och elektromekanisk energiomvandling. (varbi.com)
 • Med tanke på att vi beräknas ha runt 20 miljarder bärbara uppkopplade prylar år 2020 är situationen ohållbar, säger Sergey Shleev, professor i biomedicinsk teknologi vid Malmö universitet. (nyteknik.se)
 • Detta tvååriga program erbjuder en forskningsinriktad utbildning vid ett av Tysklands främsta universitet för biomedicinsk forskning. (masterstudies.se)
 • Vår forskning inom hälsa och välfärd är huvudsakligen inriktad på neurovetenskap och -teknologi, funktionell MRIn, biomedicinsk teknik, bioinformatik och beräkningsmedicin, liksom andra tekniker i samband med hälsa och välfärd samt på ledarskap. (aalto.fi)
 • Energiteknikforskningen täcker många områden, bland annat hållbar teknik, konventionell teknologi och energieffektivitet och bevarande. (masterstudies.se)
 • En viktig del av forskningen inom Biomedicinsk bildvetenskap handlar om att utveckla och utvärdera sådana algoritmer. (liu.se)
 • Eftersom det ständigt sker utveckling inom medicin och laborativ teknik, som ger nya möjligheter, krävs det också att vi ska kunna utveckla både metoder och apparatur. (vardforbundet.se)
 • Vice-VD, vetenskap, teknik och kliniska affärer i bolaget hjälper Medtronic att utnyttja kraften i nya tekniker och utveckla lösningar. (medtronic.com)
 • Studenter som är intresserade av att utveckla teknik som kan bidra till att förbättra både hälsa och miljö bör se närmare på bioteknik. (healthcarestudies.se)
 • Vill du utveckla ny teknik som förbättrar människors liv? (uu.se)
 • Utbildningen har en grund som består av en tredjedel matematik, en tredjedel ekonomi och en tredjedel teknik. (wikipedia.org)
 • Examensarbetet skall ge en närmare kontakt med och erfarenhet av arbete inom biomedicinsk-teknisk verksamhet. (aleph.se)
 • Företagen inom dessa sektorer efterfrågar idag civilingenjörer med en kombination av biomedicinsk och datateknisk kompetens för verksamhet med exempelvis bioinformatik och biomodellering, biomedicinska databaser och dataanalys, eller biologiskt inspirerade algoritmer. (kth.se)
 • Den övriga delen av utbildningen inriktas på kurser i D-utbildningen som är särskilt relevanta för biomedicinsk verksamhet och på tillämpning av datatekniken inom biomedicinen. (kth.se)
 • Biomedicinsk teknik omfattar teoretisk och experimentell verksamhet som utgående från en teknikvetenskaplig kunskapsbas adresserar frågeställningar kopplade till medicinska och biologiska forskningsområden. (mynetworkglobal.com)
 • Läkemedelsföretagen efterfrågar redan idag personer med en kombination av biomedicinsk och teknisk-naturvetenskaplig kompetens, bla för verksamheter inom nya och strategiskt mycket viktiga områden som molekylärbiologi och bioinformatik. (aleph.se)
 • Säger Fiorenzo Omenetto, professor i biomedicinsk teknik. (svt.se)
 • Tekniken har utvecklats av ett team som leds av Samuel Achilefu, professor i radiologi och biomedicinsk teknik vid universitetet. (dagensmedicin.se)
 • För att möta detta behov startade KTH i januari 1999 en ny kompetensinriktning, övergripande benämnd ``Biomedicinsk teknik``, för studenter på B, D, E, F, K, M och T. Denna bygger på samverkan med Karolinska institutet (KI) som också svarar för kurser i ett biomedicinskt mellanblock om ca 25 p. (aleph.se)
 • Studenten du vill opponera p m ste ha sitt exjobb registrerat i datalogi eller biomedicinsk teknik p CSC. (kth.se)
 • Även modern högteknologisk sjukvård är kritiskt beroende av biomedicinsk teknik i alla dess yttringar och har därför behov av välutbildade tekniker. (aleph.se)
 • Biomedicinsk bildvetenskap är ett forskningsområde där nya metoder och tekniker för avbildning av anatomi och funktion hos människokroppen och dess organ utvecklas. (liu.se)
 • Med ultraljud är det möjligt att screena en större population, och det betyder i sin tur att livshotande hjärt- och kärlsjukdomar går att känna igen i ett tidigare stadium, säger Magnus Cinthio, universitetslektor i biomedicinsk teknik och en av de forskare som lett arbetet. (vetenskaphalsa.se)
 • Kompetensinriktningen syftar till att samordna, fördjupa och bredda inslaget av biomedicinsk teknik i civilingenjörsutbildningen på KTH i samarbete med Karolinska Institutet. (aleph.se)
 • Kenneth Castleman har doktorsexamen inom biomedicinsk teknik. (elchocker.se)
 • Dessa områden inkluderar medicinsk och biomedicinsk bildanalys, dokumentanalys och digital humaniora, vetenskaplig visualisering och social robotik. (uu.se)
 • Kursen förbereder examen att arbeta i paramedicinska yrkesutövare som biomedicinsk ingenjör. (masterstudies.se)
 • Vävnadsrekonstruktion är en biomedicinsk ingenjörskonst som ämnar skapa artificiella organ för transplantation. (wikipedia.org)
 • Denna teknik tillåter organ att odlas med hjälp av implantation(i motsats till transplantation) och förhindrar på så sätt immunolog frånstötning. (wikipedia.org)
 • Inom Aalto-universitetet möts teknik och ekonomi, konst och design. (aalto.fi)