• Programmet ger en utbildning sammanflätad med aktuell forskning och de flesta utexaminerade masterstudenter fortsätter också med doktorala studier eller jobb i Life Science- industrin runtom i världen. (uu.se)
  • Pengarna används huvudsakligen till cutting-edge biomedicinsk forskning - men en del är öronmärkta til att utveckla forskningskommunikation. (ku.dk)
  • RME:s uppdrag är att sprida information om sjukdomen till medlemmar, politiker, myndigheter, media och samhället i stort för att ME/CFS-sjuka i hela landet ska kunna få tillgång till landstingsfinansierad vård och för att det ska bedrivas mer forskning om sjukdomen. (rme.nu)
  • Ohlssons forskning baseras på djupintervjuer och observationer och handlar bland annat om skogsbad och skogsterapi, begrepp som kommer från Japan och som på senare år fått stor spridning i världen. (halsinglandsmuseum.se)
  • AstraZeneca är en av våra viktigaste samarbetspartners och att vi tillsammans skapar ännu en plattform för excellent forskning ger stora möjligheter till utveckling av hälso- och sjukvården", säger Anders Hamsten, rektor vid Karolinska Institutet. (astrazeneca.se)
  • Forskning kring ME/CFS visar dock mätbara dysfunktioner vid upprepad ansträngning. (rme.nu)
  • Nu visar han i sin forskning hur det med ganska enkla medel går att minska risken för komplikationer i samband med undersökningen. (rjl.se)
  • Det visar den forskning som kirurg Greger Olsson på Höglandssjukhuset i Eksjö presenterade på sin disputation 15 september 2017. (rjl.se)
  • Psykologisk och biomedicinsk forskning om natur och hälsa visar att människan mår bra av att vara ute i skog och natur. (halsinglandsmuseum.se)