• Medicinsk databas med referenser till biomedicinsk litteratur från databasen MEDLINE, medicinska tidskrifter och onlineböcker. (stromstad.se)
 • The School of Medicine (Medicinska fakulteten): biomedicinsk forskning, Centrum för hälsovårdsinformation), forskning och utvärdering, genetikgrupp, The Institute of Life Science (ILS, Human- och naturvetenskapliga institutionen), samt läkarprogrammet (för sökande med filosofie kandidatexamen). (wikipedia.org)
 • En biomedicinsk analytiker bör visa respekt för det organiska materialet, samt respektera patientens integritet och rätt till självbestämmande angående undersökningar. (vardfokus.se)
 • Vid en närmare granskning av de som fått neuropsykiatriska, och psykiatriska, diagnoser är risken för att det kan visa sig vara en biomedicinsk obalans överhängande - dessutom blir då behandlingsupplägget och bemötandet mer efter funktion och funktionshinder, där individuellt anpassad kompensation och stimulering kan bli avhängigt för individens livskvalitet (jämför med glasögon, hörapparat, mer ljus, anpassat ljud etc. (blogspot.se)
 • Som biomedicinsk analytiker hos oss får du arbeta i nära samarbete med andra delar av vården och du får en betydelsefull roll i de stamcellstransplantationer som utförs på Akademiska sjukhuset. (manpower.se)
 • Flera yrkeskategorier är verksamma på sjukhuslaboratoriet som laboratorieläkare med den långa akademiska läkarutbildningen med naturlig väg mot en forskarkarriär jämsides med den diagnostiska specialistkompetensen eller den medellånga akademiska utbildningen till biomedicinsk analytiker, en utbildning som inte stänger någon dörr för framtida kompetensutveckling. (sahlgrenska.se)
 • Vår verksamhet och utbildning kretsar kring biomedicinsk optik, ultraljud och bioakustik, modellering och simulering av fysiologiska förlopp, neuroteknik, kunskapsbaserade beslutsstödssystem samt signal- och bildbehandlingsmetoder. (liu.se)
 • Bland de viktigaste ändringarna finns ett krav på att göra en etisk utvärdering innan man godkänner projekt där försöksdjur ska användas samt en förbättring av bestämmelserna om hållning och skötsel. (europa.eu)
 • Att pengar öronmärks för biomedicinsk forskning om ME med inriktning att hitta en orsak samt ett botemedel. (me-cfs.se)
 • Tinnitus Research Initiative är en icke vinstdrivande stiftelse tillägnad utvecklingen av effektiva behandlingar för alla typer av tinnitus så att alla som lider av sjukdomen ska kunna erbjudas lättnad/förbättring. (it-halsa.se)
 • Patienten uppvisade så god förbättring att medicineringen med L-dopa inte längre var nödvändig tre år efter transplantationen. (neuroforbundet.se)
 • neurodegenerativa sjukdomar, användning av modifierade extracellulära vesiklar för olika biomedicinska tillämpningar, inklusive behandling och diagnos av sjukdomar, studier och förbättring av cytostatikaanvändning för att optimera behandlingseffektiviteten i relation till biverkningar, studier av cellulära mikromiljöernas roll i cancercellöverlevnad såväl som kliniska studier om användning av CAR-T-celler i cancerterapi. (ki.se)