• Medan PLA är ett biologiskt nedbrytbart termoplast som kommer ifrån förnybara resurser är ABS ett oljebaserat termoplast som erbjuder något bättre styrka, flexibilitet och hållbarhet. (alla3dskrivare.se)
  • Nedbrytbart och ekologiskt är några fördelar med plastmaterial som framställs med hjälp av nedbrytbara resurser. (alla3dskrivare.se)
  • Men det största problemet kanske är det faktum att plast inte är biologiskt nedbrytbart (förutom PLA) utan finns kvar i naturen, visserligen i allt mindre bitar men likafullt. (handelsgarden.se)
  • Tanken är att man ur ved ska utveckla biologiskt nedbrytbara material som går att printa ut för olika medicinska ändamål. (abo.fi)
  • Det används flitigt för bland annat matpaketering och medicinska implantat och är särskilt vanligt bland FDM-maskiner. (alla3dskrivare.se)
  • Bakteriecellulosa är till exempel ett lovande material för bland annat implantat, förband och konstgjorda blodkärl. (aalto.fi)
  • För tillfället försöker man ta fram material för till exempel printbara mediciner och implantat. (abo.fi)
  • Ta till exempel implantat, sårläkningsprodukter eller benvävnad - du kommer att kunna specialtillverka dem enligt den storlek och den form du behöver. (abo.fi)