• Framf r allt i Sydamerika r det tydligt att den extremt storskaliga produktionen har inneburit en kad koncentration av mark gandet till ett mindre antal akt rer. (wwf.se)
 • N r den v rdefulla biologiska m ngfalden f rsvinner, p verkas viktiga ekosystemtj nster, som till exempel vattenf rs rjning. (wwf.se)
 • Det r bra f r gemenskapen, h lsan, luften, den biologiska m ngfalden, f rm gan att ta emot stora nederb rdsm ngder, f rst elsen f r naturen, kunskapen om odling och f r att vi ska ha en relation till de djur m nga av oss l gger p tallriken. (ecoprofile.se)
 • B ttre odlingsmetoder m ste inf ras samtidigt som mark gare b r f ett merv rde f r att de bidrar till att skydda viktiga ekosystemtj nster. (wwf.se)
 • Det l nga samarbetet mellan mark gare, ideella organisationer, kommuner och myndigheter som l nsstyrelsen i J nk ping r unikt och har nu lett till att stra V tterbranterna utsetts till ett biosf romr de. (wwf.se)
 • 270 oskyldiga mark gare hade r 1902 d mts att j mte sina eftertr dare i all framtid betala den ytterligt f rlustbringande sj s nkningen. (bjellum.se)
 • Underlag f r samr d ska ha s nts ut till ber rda mark gare och f reningar i omr det. (radda-lekeberg.se)
 • En gemensam utg ngspunkt hos m nga debatt rer r att dagens matf rs rjning till stadsborna r oh llbar, eller i alla fall s rbar. (ecoprofile.se)
 • k rnbr nsle vid Mark och milj domstolen, MMD, vid Nacka Tingsr tt. (sero.se)
 • verklagningar till Mark- och milj domstolen. (radda-lekeberg.se)
 • Närhet till avverkningar minskar deras bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden. (skogsaktuellt.se)
 • Med s dana mark rer kan tr ningen b ttre anpassas till individens f ruts ttningar och risken f r att t.ex. (vakanser.se)
 • Skogsstyrelsens analys av uppföljningen av biologisk mångfald i nyckelbiotoper (2017) visar att nyckelbiotoper i fjällkommunerna i nordvästra Sverige till och med har högre biologiska värden än genomsnittet för landet. (skogsaktuellt.se)
 • 16 aug 2017 bra dejtingsida unga bunga Mark Dempsey tände väl en och annan djurgårdare. (cine60ny.com)
 • Charles Webel and Mark Tomass, Routledge 2017). (kommentar.se)
 • Som en direkt f ljd av detta ber vas lokalbefolkningarna r ttigheterna till sin mark samtidigt som inslag av tv ngs- och slavarbete kan f rekomma. (wwf.se)
 • Fr n att ha varit ett forum f r att hantera konflikter, har projektet lett till en dialog och numera ett n ra samarbete mellan alla inblandade akt rer. (wwf.se)
 • Syftet med projektet r s lunda att s ka efter biomark rer f r utv rdering av h llbara tr ningseffekter i hos travh star. (vakanser.se)
 • Resultaten visar att den fem riga relativa verlevnaden f r kvinnor med hrHPV-positiva tum rer var 74 procent j mf rt med den kvinnliga befolkningen i samma lder och under motsvarande kalender r, medan den endast var 54 procent f r kvinnor med hrHPV-negativa tum rer. (barnsidan.se)
 • EU-kommissionen fattade beslutet om att skydda 30 procent av b de mark och hav inom EU till r 2030 och kommissionen f resl r en ny lagstiftning f r att terst lla skadad natur inom EU. (rikareliv.info)
 • F retagen r livsmedelskedjor, m ltidsleverant rer och livsmedelsproducenter som producerar gg, mj lk och k ttprodukter samt producenter av djurfoder. (wwf.se)