• Omvänt innebär detta insikten att den bland oss som hamnat på något sådant som en brittisk public school , blivit mäss-uppassare på Amerikalinjens Kungsholm på trettiotalet, suttit på vissa fängelser i Förenta staterna, tjänat i tyska gardes-regement kring 1910 och sovjetiska förband på sextiotalet ( muzjelozjestvo , ligga med man, kriminellt 1934-1993), troligen blivit och kanske förblir praktiserande homosexuell. (janmyrdalsallskapet.se)
 • FN:s 193 medlemsländer, inklusive Sverige, förband sig 2015 att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. (klimatanpassning.se)
 • Sverige har deltagit med förband och Jas-plan. (tidningensyre.se)
 • Eller från raketartiller i med motsvarande klusterbomber och antitankstridsdelar, vilket Ryssland med framgång använt mot Ukraina och slagit ut hela mekaniserade förband på avstånd med - Sverige må ha skrivit på att vi inte får använda sk bombkapslar , men det skiter motståndaren i - bombkapslar används av Ryssland i Ukraina ). (cornubot.se)
 • Vid långvarig smärta kan det vara mer relevant att gruppera patienterna utifrån en samlad syn på biologiska, psykologiska och omgivningsfaktorer snarare än att enbart se till var i kroppen patienten har ont. (sbu.se)
 • Det är det främsta verktyget för rikets säkerhet, och det finns både biologiska och sociala skäl till att undvika en norm att även kvinnor gör militärtjänst. (wordpress.com)
 • Därmed gjordes den sociala användningen av cannabis i ett slag illegal, då länderna förband sig att förbjuda drogen. (skolarbete.nu)
 • Eftersom huvudsyftet med detta direktiv är att främja att den biologiska mångfalden bibehålls med beaktande av ekonomiska, sociala, kulturella och regionala behov, bidrar direktivet till det övergripande målet, som är en hållbar utveckling. (blogspot.com)
 • upprätthåller nationell och internationell beredskap ansvarar för produktion av specifika CBRN-förband utbildar och tränar soldater, yreksofficerare, personal och enheter inom Försvarsmakten och inom krisberedskapsområdet tar fram utbildningsanvisningar, reglementen och utbildningshjälpmedel bedriver studier och försök inom ansvarsområdet utvecklar materiel, metoder och organisation inom CBRN-funktionen. (wikipedia.org)
 • De huvudsakliga uppgifterna för centret är att: upprätthålla nationell och internationell beredskap ansvara för produktion av specifika CBRN-förband utbilda soldater, yreksofficerare, personal och enheter inom Försvarsmakten och inom krisberedskapsområdet ta fram utbildningsanvisningar, reglementen och utbildningshjälpmedel bedriva studier och försök inom ansvarsområdet utveckla materiel, metoder och organisation inom CBRN-området. (wikipedia.org)
 • Alla lantbruksföretag som anslöt sig till Svenskt Sigill förband sig att mot en mindre avgift bli kontrollerade av ett oberoende kontrollorgan, och leva upp till vissa kriterier. (lrfhistoria.se)
 • Den ukrainske överstens förband lyckades enligt hans uppgifter skadskjuta en T-72B3 i strider med ryska förband och när dessa retirerade övergav de den aktuella vagnen, som ukrainarna då lyckades reparera hjälpligt även om vissa systemkomponenter slagits ut. (blogspot.com)
 • Vissa odlare använder de biologiska egenskaperna hos enskilda sorter av krysantemum för att odla dem på vintern inomhus. (newpathwaytohealth.com)
 • Insatschefen styr även på förbandsnivå över försvarsmaktsgemensamma förband, som inte tillhör en enskild försvarsgren, t ex vissa logistik- och sambandsförband som gissningsvis FMLOG och FMTIS. (cornubot.se)
 • För att upprätthålla den biologiska mångfalden kan det i vissa fall vara nödvändigt att upprätthålla eller till och med främja mänsklig verksamhet. (blogspot.com)
 • År 2005 överlämnade han hela området som gåva till den chilenska staten, som bildade Nationalparken Parque Pumalín och förband sig att för all framtid skydda detta område och upplåta det för all slags naturturism. (sydamerikaviner.com)
 • För ca en månad sedan kom de första rapporterna om att större förband börjat gå över den ryska gränsen in i Ukraina. (blogspot.com)