• Organiska substanser avlägsnas genom biologisk nedbrytning. (wikipedia.org)
 • Det årliga tillskottet av kväve genom biologisk fixering via ärtväxter var låg, kanske 50 kilo per hektar. (fof.se)
 • Förorenad jord kan saneras genom biologisk nedbrytning, genom termisk behandling eller genom jordtvätt bland annat. (avfallsverige.se)
 • Jordatmosfärens syre skapas nästan enbart genom biologisk fotosyntes. (eurostatic.se)
 • Återstoden, cirka 2 500 ton, avgår genom biologisk nedbrytning ovan och under mark. (lantbruketsaffarer.se)
 • Det finns två typer av skiffergas: Gas bildad genom termisk nedbrytning eller genom biologisk nedbrytning. (energihandbok.se)
 • Många av de lukter som vi upplever som obehagliga uppstår genom biologisk nedbrytning av organiska material. (bioteria.com)
 • Biologisk rening är en reningsprocess av avloppsvatten som sker med hjälp av mikroorganismer. (wikipedia.org)
 • Nedbrytning i TreeWell sker med hjälp av mikroorganismer i kombination med en noggrann styrd cirkulation av vattnet. (mynewsdesk.com)
 • Biogas bildas när organiskt material, som till exempel matavfall eller gödsel, bryts ner av mikroorganismer i frånvaro av luftens syre, så kallad anaerob (syrefri) nedbrytning eller rötning. (avfallsverige.se)
 • NATUR-ligt RENT Biologisk luktsanerare med mikroorganismer hittar och bryter ner organiskt material som urin, äggvita, kolhydrater, proteiner, cellulosa och fettämnen. (mekatt.se)
 • Biologiskt nedbrytbara material bryts ned i en biologisk process, varvid mikroorganismer sköter nedbrytningen. (naturkompaniet.se)
 • Naturliga mikroorganismer i marken orsakar fullständig biologisk nedbrytning av ett TURFquick Biodegradable Stake. (turfquick.se)
 • Biologisk rening Reduktion av syreförbrukande ämnen och eventuellt kväve med hjälp av mikroorganismer som finns i sandfilter, markbäddar, aktivt slam, biobäddar, etc. (conclean.se)
 • Med den fortsatta aktiviteten under snön följer också en fortsatt nedbrytning av det organiska materialet i marken samt ett fortsatt flöde av växthusgaser. (polarisen.se)
 • Gas som bildas i en deponi genom anaerob (syrefri) nedbrytning av organiskt avfall . (vmab.se)
 • Denna process skiljer sig från kompostering, som också är en biologisk nedbrytningsprocess, men där aeroba förhållanden, det vill säga syre, krävs för att de ingående organismerna ska kunna växa och arbeta. (avfallsverige.se)
 • Dessutom pågår ständig nedbrytning av proteiner o dyl i vattnet som bildas av främst matning -det belastar det slutna systemet hårt och kräver ordentlig rening (biologisk sådan). (sportfiskeforum.se)
 • Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material. (vmab.se)
 • Vid en biologisk nedbrytning så bildas det koldioxid och vatten. (naturkompaniet.se)
 • Animaliskt och vegetabiliskt avfall som lämpar sig för biologisk behandling . (vmab.se)
 • Biologisk toalett Toalett med behållare där avföring och eventuellt annat organiskt avfall komposteras. (conclean.se)
 • Genom att sätta en surdegskultur på lite jäst, vatten och rågsikt på fullkorn fick vi en i det närmaste fullständig nedbrytning av fytinsyra. (doktorn.com)
 • nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft, och vilken betydelse kunskaper om detta har. (docplayer.se)
 • Hybridtoalett Toalett där avfallet spolas bort med vatten till en behållare för biologisk nedbrytning. (conclean.se)
 • I det tidiga arbetet optimeras molekylernas egenskaper som biologisk aktivitet, upptag och nedbrytning i kroppen, liksom toxicitet. (naturvetarna.se)
 • Därför bygger vi våra reningsprocesser på naturens egna metoder för nedbrytning av organisk substans och upptagning eller omvandling av växtnäringsämnena fosfor och kväve. (oskarshamn.se)
 • Nedbrytning av organisk substans, t.ex. (arbetsmiljova.se)
 • Alla ingredienserna i ekologiskt SPOLGLANS från SODASAN är växtbaserade och snabbt och fullständigt biologisk nedbrytbara (OECD). (relfie.se)
 • Förslag på alternativ saneringsmetod är reduktiv deklorering där man stimulerar en naturlig biologisk nedbrytning. (sgu.se)
 • Åtgärdsförberedande arbeten har genomförts under 2017-2018 med inriktning på åtgärdsalternativet biologisk nedbrytning (reduktiv deklorering) av PCE-föroreningen direkt i marken och grundvatten utan att gräva (in situ). (sgu.se)
 • Modellens ekvationer bygger på nedbrytning av organiskt material uttryckt som biologisk syreförbrukning BOD (biological oxygen demand). (diva-portal.org)
 • Vissa träslag har en hög koncentration och en viss sammansättning av extraktivämnen som ger en bra naturlig beständighet mot biologisk nedbrytning. (traguiden.se)
 • Arbetena omfattade dels avgränsning av föroreningen under den västra delen av tvätteribyggnaden genom kompletterande borrningar och provtagning, dels ett pilotförsök avseende biologisk nedbrytning in situ. (sgu.se)
 • Dels är vWF bärare av FVIII, som därmed skyddas från nedbrytning och får en längre biologisk halveringstid, dels binder vWF trombocyter till subendo-telialt kollagen vid kärlskada och medverkar i trombocytadhesion och -aggregation. (lakartidningen.se)
 • Avloppsvattnet behandlas ytterligare genom att bakterier bryter ned föroreningar i vattnet (biologisk rening). (avloppsguiden.se)
 • Kommunens största avloppsreningsverk, Ernemars reningsverk, byggdes nytt 1988 och har biologisk, kemisk fosfor och kväverening. (oskarshamn.se)
 • Biologisk behandlingsmetod där organiskt material bryts ner med tillgång till syre. (vmab.se)
 • Biologisk behandlingsmetod där organiskt material bryts ner anaerobt (utan tillgång till syre). (vmab.se)
 • Överdriven avskogning, vattenföroreningar, nedbrytning av odlingsbar mark och förlusten av biologisk mångfald som fallande orsaker. (civilisationenskollaps.net)
 • Under 2017-2018 genomfördes åtgärdsförberedande utredningar och pilotförsök för biologisk nedbrytning av föroreningen på plats. (sgu.se)
 • Till skillnad från det traditionella utedasset eller mulltoaletten som nyttjar biologisk nedbrytning så bränns fekalier och urin till aska vid extremt hög temperatur i en förbränningstoalett. (sunwind.se)
 • TreeWell Biologisk Avloppsrening AB är samarbetspartners inom sälj- och marknadskommunikation samt installation och service. (mynewsdesk.com)
 • Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfonds ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. (kungahuset.se)
 • Keramiska rör för biologisk och mekanisk rening. (fiskfoder.se)
 • En så fin nominering riktade hela världens blickar på TreeWell och för oss innebar det genast många förfrågningar för enskilt avlopp på den svenska marknaden säger Carina Gustavsson, VD för TreeWell Biologisk Avloppsrening AB. (mynewsdesk.com)
 • med inriktning på enskilda avlopp - och intresset för biologisk rening är enormt, minst sagt. (mynewsdesk.com)
 • Man kan öka graden av biologisk nedbrytning genom geotextil direkt under sättsandslagret. (byggtjanst.se)