• Däremot sammanfattar han gärna sina intryck från en kamp mot kemisk och biologisk krigföring som sträcker sig över fem decennier. (forsvarsmakten.se)
 • Vad fick dig att acceptera uppdraget 2000 att undersöka om Irak hade lager och förberedelser för kemisk och biologisk krigföring? (fib.se)
 • Jag har publicerat en hel del dokument gällande tyskarna och deras förberedelser för kemisk krigföring under andra världskriget och därför kändes det extra kul att hitta dokument från den brittiska sidan om motsvarande förberedelser. (krigsforum.se)
 • Intressant nog nämner man bara Europa och Mellanöstern som platser för kemisk krigföring, vilket man kan tolka som att britterna varken var rädda för - eller hade för avsikt att använda kemiska vapen i östra Asien mot Japan. (krigsforum.se)
 • Intressant läsning i form av en rapport från slutet av juli 1944 över hur britterna såg på kemisk och biologisk krigföring. (krigsforum.se)
 • I den första rapporten är det väl begripligt att de saknade plan för kemisk krigföring i Asien med tanke på tidpunkten, ett år innan kriget utbröt mot Japan. (krigsforum.se)
 • Romerska soldater offer för kemisk krigföring? (militarhistoria.se)
 • Nu tror sig forskare ha hittat det första dokumenterade tillfället av kemisk krigföring. (militarhistoria.se)
 • Ett enormt stort antal masker har malts ner eller bränts upp tillsammans med skyddsdräkt er för kemisk och biologisk krigföring, utrustning som varit enormt värdefull idag. (firefighters.se)
 • Någon expert kallar det för biologisk krigföring. (wordpress.com)
 • Löjtnant Liam Connor i den brittiska armén är expert på biologisk krigföring, och placerad i den amerikanska marinen för att bistå vid ett väntat angrepp. (blogspot.com)
 • Hossein Salami, generalmajor vid regimens revolutionsgarde, har tidigare spekulerat att det globala coronautbrottet kan vara en "amerikansk biologisk krigsattack mot Kina. (fffi.se)
 • Det rör sig om omänskliga ord och handlingar, människofientliga, utan något historiskt stöd för deras sanningsenlighet, de är till och med svåra att jämställa med de grymmaste uttrycken för en biologisk kamp för tillvaron. (in-spite-of-it-all-trots-allt.se)
 • Det är en av slutsatserna i rapporten från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES. (forskning.se)
 • Iranska regimens högste ledare beskrev den nya coronavirusepidemin som en amerikansk "biologisk attack", rapporterar landets medier. (fffi.se)