• Forskningens fokus och kärnkompetens ligger på utnyttjande (produktion-konservering-utfodring) av högkvalitativt grovfoder för mjölk- och köttproduktion. (slu.se)
  • Det finns två generella metoder för konservering av trä. (wikipedia.org)
  • Fokus är på hantering och konservering av foder, fodrens sammansättning, hygienisk kvalitet och näringsfysiologiska egenskaper samt på utveckling av metoder för analys av foder och mätning av fodrens omsättning i mag-tarmkanalen. (slu.se)
  • I tio år har produktionspersonalen använt både gamla och moderna metoder för vinproduktion, med tanke på vikten av natur och biologisk mångfald. (vinjournalen.se)
  • Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. (gislaved.se)
  • Frukter också kan ofta bevaras genom torkning eller konservering, så kyla är inte skyldig att förvara överskott. (sarpat.com)
  • Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. (gislaved.se)
  • Tidigare tog mördarsniglarna slutligen bort odlingsglädjen, men med systematisk tillämpning av biologisk krigföring i form av nematoder har förhoppningsvis någon form av terrorbalans nu upprättats. (cornubot.se)
  • Biologisk frågespalt som tillhandahålles av Biologiska institutionen vid Lunds universitet. (makupalat.fi)
  • Höga termiska egenskaper ge värme konservering i ouppvärmda verandor, terrasser för uppvärmning och kylning av lokaler i varmt väder. (tomaszdrozdek.info)
  • Kunder kan köpa ängsfröer för att kunna återskapa och främja den artrikedom som en gång domnierade det svenska landskapet med en biologisk mångfald av blommor, insekter och fåglar. (aterbrukat.se)