• Ecology and Evolution 3: 4518-4524. (su.se)
 • Ecology and Evolution 3: 1104-1112. (su.se)
 • The biological and philosophical implications of the emergence of new collective individuals from associations of living beings.Our intuitive assumption that only organisms are the real individuals in the natural world is at odds with developments in cell biology, ecology, genetics, evolutionary biology, and other fields. (adlibris.com)
 • What about biological evolution, climate change or even the heliocentric world-view? (blogspot.com)
 • Phylogeny, Evolution and Classification of Gall Wasps: The Plot Thickens. (slu.se)
 • Has there been enough time for evolution to produce the remarkable biological diversity we see around us? (blogspot.com)
 • It is a struggle to conserve both cultural and biological diversity. (blogspot.com)
 • Groundbreaking mathematician Gregory Chaitin gives us the first book to posit that we can prove how Darwin's theory of evolution works on a mathematical level. (blogspot.com)
 • McCain tror på evolution och anser att 'intelligent design', creationism ska inte läras ut under naturvetenskapstimmar i skolan. (blogspot.com)
 • Moral och evolution kan finna utmärkt stöd i varandra, men jag tror inte att man ska missta det ena för det andra. (tigern.fi)
 • Biologi eller biovetenskap är den naturvetenskap som berör läran om livet , levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion , tillväxt, ursprung, evolution , utspridning och taxonomi . (wikipedia.org)
 • Exempelvis skriver Mayr på sidan efter det av Landgren citerade stycket i The Growth of Biological Thought (1982) att forskningen hade lett till en vetenskaplig revolution som ifrågasatte övernaturliga förklaringar och att "frigörelsen från kyrkans andliga och intellektuella tvångströja" möjliggjorde att nya teorier kunde testas om bland annat människans ursprung. (vof.se)
 • Philosophical Transactions of the Royal Society B , Biological Sciences 371: 20150232. (nrm.se)
 • Curators' Distinguished Professor Emeritus of Biological Sciences vid University of Missouri, Columbia, USA. (aftonbladet-cdn.se)
 • Och kanske man vi även i Sverige påverkas, så att vi slutar att stoppa i ungarna dumheter om att att vi människor skulle vara besläktade med aporna, eller att det pågår någon form av evolution. (blogspot.com)
 • Det är väldigt viktigt att inse att föreningen Genesis genomgående presenterar situationen kring evolution och skapelsetro i form av ett falskt dilemma. (evolutionsteori.se)
 • Real-time in situ analysis of biocorona formation and evolution on silica nanoparticles in defined and complex biological environments. (apotekvarerpanettet.life)
 • Goswami's hypothesis is that quantum physics holds the key to all the unsolved mysteries of biology-the nature and origin of life, fossil gaps of evolution, why evolution proceeds from simple to complex, and why biological beings have feeling and consciousness. (omlivochdod.se)
 • The Biological and Cultural Evolution of Human Cooperation. (su.se)
 • In the Stenfors Lab we study different aspects of cognitive and mental health, and how environmental factors in the living environment, occupational environment, behavior, stress, biological and physiological factors, affect these outcomes. (su.se)
 • Using molecular (mitochondrial and nuclear) data we explored the evolution of female reproductive traits, focusing on ovariole morphology, as well as guarding behavior, in Libellulidae. (lu.se)
 • The taxonomy of rails has traditionally been based on morphology, and convergent evolution has caused many cases of misclassification. (lu.se)
 • Some theoretical aspects of the structure, function and evolution of biological macromolecules. (wikipedia.org)
 • You might compare our product development strategy to that of the evolution of nature -- the strongest survive at the same time as. (fjallraven.se)
 • Capital now has to look for new colonies to invade and exploit for its further accumulation /…/ Resistance to biopiracy is a resistance to the ultimate colonization of life itself - of the future of evolution as well as the future on non-Western traditions of relating to and knowing nature. (blogspot.com)
 • Darwinister har därför inget annat val än att i hög grad förlita sig på extrapolationer från likheter mellan gener - ett cirkulärt argument som grundar sig på antagandet att evolution förekommer, och ännu ett exempel på evolutionärt sagoberättande. (rilsource.org)
 • Exempel på sådana skeenden kan vara fysiologisk aktivitet, framförallt nervsystemets aktivitet, samt genetik och evolution. (su.se)
 • The fact that natural selection on eyes acts through the consequences of visually guided behaviour leads to a concept of task-punctuated evolution, where sensory systems evolve by a sequential acquisition of sensory tasks. (lu.se)
 • Dessutom är själva artbegreppet så diffust att det inte går att göra en principiell åtskillnad mellan evolution över respektive under artnivå. (vof.se)
 • The book is a valuable resource for bioinformaticians and members of several areas of the biomedical field who are interested in an in-depth understanding on how to process and apply great amounts of biological data to improve research. (adlibris.com)
 • Biological Journal of the Linnean Society 77: 445-453. (su.se)
 • Redan i första paragrafen av Gärdeborns påstådda vetenskapliga argument mot evolution görs ett antal fatala misstag. (evolutionsteori.se)
 • Big Mechanisms in Systems Biology: Big Data Mining, Network Modeling, and Genome-Wide Data Identification explains big mechanisms of systems biology by system identification and big data mining methods using models of biological systems. (adlibris.com)
 • En undersökning av bevisen visar att det finns talrika problem och motsägelser i denna teori, och de empiriska [experimentella] bevisen antyder att genduplikation har en roll i variation inom huvudgrupper men inte i evolution. (rilsource.org)
 • In this book, leading scholars consider the biological and philosophical implications of the emergence of these new collective individuals from associations of living beings. (adlibris.com)
 • He is the author of "The Purposeful Universe" (Inner Traditions, 2009) a book that presents a new theory of biological evolution based on the Cosmic Tree of Life. (wordpress.com)
 • År 2002 disputerade jag vid Stockholms universitet på systematik och evolution av gallsteklar. (slu.se)
 • Visst kan aliens eller en gud skapat livet på jorden, men att förneka evolution är som att förneka att jorden är rund. (webbkyrkan.se)
 • i sin bok Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution, blir här intervjuad av Ben Stein. (webbkyrkan.se)
 • thus, migratory behavior or habitat availability may have been the driving force of ovariole evolution. (lu.se)
 • Under sin evolution har den mänskliga utvecklingslinjen (Homininae) genomgått en ekologisk resa som har haft konsekvenser för hela ekosystem. (nrm.se)