• För att förstå biologin av detta fysiologiska fenomen så är det viktigt att komma till roten av orsaken. (hirsutism.se)
  • En grupp beteendemässiga, kognitiva och fysiologiska fenomen som utvecklas efter återkommande substansanvändning och som i typiska fall innefattar en stark längtan efter droger, svårigheter att kontrollera intaget, fortsatt användning trots skadliga effekter, prioritering av substansanvändning högre än andra aktiviteter och förpliktelser, ökad tolerans och ibland ett fysiskt abstinenstillstånd. (viss.nu)
  • De förhindrar först och främst blodförlust vid sår, sår och skador, täppa till det öppna utrymmet.Även blodplättar kan ge sin yta för att påskynda biokemiska reaktioner. (medworldis.com)
  • Medan västerländsk medicin i hög grad försummat detta forskningsområde, i tron att livet i grunden var ett biokemiska fenomen, och att inga organ eller fysiologiska system i kroppen som är känsliga för elektromagnetisk strålning, ryska vetenskapsmän betraktade livet som i första hand ett elektromagnetiskt fenomen. (wordpress.com)
  • Som redan påpekats ovan är katarrala fenomen bara symptom på sjukdomen, därför är behandling av den underliggande sjukdomen, identifiering av orsaken och utnämningen av adekvata läkemedel och procedurer av största vikt vid behandlingen. (keystonemedicaluc.com)
  • Det är forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med kollegor vid Johns Hopskins University School of Medicine i USA som har gjort en studie och upptäckt att förändringar i den biokemiska processen - metylering - i arvsmassan kan vara pådrivande för att sjukdomen ska bryta ut. (reumatikerforbundet.org)