• Vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) bedrivs grundforskning och utbildning. (ki.se)
 • Biofysik: minst 60 högskolepoäng i naturvetenskapligt ämne av vilka minst 30 högskolepoäng är i kemi eller fysik: av dessa ska minst 5 högskolepoäng vara i biokemi eller motsvarande. (su.se)
 • Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) bedriver forskning inom grundläggande ämnen, från fysiologisk kemi, biokemi, strukturbiologi till vaskulärbiologi, medicinsk inflammationsforskning, molekylär metabolism och molekylär neurobiologi. (varbi.com)
 • I framtiden kommer man därmed bättre kunna bena ut nervcellernas roll vid olika tarmsjukdomar samt identifiera måltavlor för ny medicin, säger Ulrika Marklund , forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet och studiens sisteförfattare. (ki.se)
 • SFBBM, Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi är en förening som arbetar för främjandet av de nämnda vetenskaperna i Sverige. (kemisamfundet.se)
 • Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi" (SFBBM) (Eng. (kemisamfundet.se)
 • Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala Universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. (uu.se)
 • Kurslaboratoriet vid Institutionen för medicinsk biokemi och biokemi är skräddarsydd för undervisning inom biokemi och kemi. (ki.se)
 • Vid institutionen finns fakultetens huvudsakliga forskning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi, samt delar av den fysikaliska kemin. (varbi.com)
 • Tidskriften Klinisk Biokemi i Norden är organ för NFKK (Nordisk förening för klinisk kemi). (equalis.se)
 • Et netværk til vidensdeling indenfor laboratorieverdenen, primært klinisk biokemi. (vis.dk)
 • Et forum hvor vi kan informere, invitere og inspirere hinanden om gode arbejdsgange, arbejdsforhold, tekniske løsninger, analyseopsætninger - ja alt indenfor laboratoriedrift og klinisk biokemi. (vis.dk)
 • Som doktorand hos oss kommer du att bedriva forskarstudier inom ämnet och du förväntas bedriva avancerad forskning inom biokemi samt bredda ditt perspektiv och kunskaper inom biokemi genom relevanta forskarutbildningskurser. (varbi.com)
 • Institutionens forskning utförs inom de tre övergripande domänerna Biokemi & Molekylär Cellbiologi, Genomik, och Mikrobiologi & Immunologi. (uu.se)
 • Helen Wangs grupp söker en mycket motiverad person med ett stort intresse av att doktorera inom ämnet medicinsk biokemi med inriktning mot mikrobiologi vid Uppsala Universitet. (uu.se)
 • Molekylernas hemliga liv är den röda tråden i vår forskning och undervisning på avdelningen för kemi och biokemi. (chalmers.se)
 • Personen vi söker skall ha akademisk grundexamen på magisternivå eller motsvarande inom medicin, biomedicin, biologi, biokemi, eller annat relevant ämne. (varbi.com)
 • Kursen är på kandidatnivå och kräver att du har grundläggande kunskaper i biokemi. (gu.se)
 • För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande avslutade kurser om 120 högskolepoäng, där för praktik inom respektive område, följande ingår: Biokemi: minst 60 högskolepoäng i naturvetenskapligt ämne av vilka minst 30 högskolepoäng är i kemi: av dessa ska minst 10 högskolepoäng vara i biokemi eller motsvarande. (su.se)
 • Kursen, som har fokus på nukleinsyror och proteiner, baseras på tidigare kunskaper i kemi, biokemi och. (allastudier.se)
 • Kursen, som har fokus på nukleinsyror och proteiner, baseras på tidigare kunskaper i kemi, biokemi och cellbiologi och ger en fördjupad förståelse för relevanta biokemiska analysmetoder och deras tillämpningar, samt ger färdighet att utföra dessa och att använda DNA- och proteindatabaser. (allastudier.se)
 • Biokemi är den del av kemin som studerar de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer . (wikipedia.org)
 • Biokemi är läran om kemin hos levande organismer . (genteknik.nu)
 • Kandidaten ska ha en magisterexamen eller motsvarande, med fokus på cell- och molekylärbiologi, infektionsbiologi och / eller biokemi. (uu.se)
 • Minst 4 års avklarade akademiska studier med inriktning mot biokemi, molekylärbiologi, bioteknik eller motsvarande. (mynetworkglobal.com)
 • Det är önskvärt att du har en masterexamen i biokemi eller motsvarande erfarenhet. (varbi.com)
 • Kursen ger en bred grundläggande kunskap i biokemi med viss fördjupning inom proteinkemi, vissa delar av metabolismen och inom enzymologi med fokus mot metabola defekter och läkemedels biokemiska effekter. (allastudier.se)
 • Kursen skall ge studenten en möjlighet att inhämta grundläggande kunskap om biokemi och cellbiologi sett ur ett ingenjörsperspektiv. (liu.se)
 • God balans i barnets biokemi medverkar således till ett gott beteende, både fysiskt och psykiskt - obalans i barnets biokemi medverkar till att barnets förmåga att delta i dagliga aktiviteter och relationer påverkas negativt, vilket avspeglar sig i barnets beteenden och humör . (neuropedagogik.se)
 • Ju större obalans i barnets biokemi desto större skillnad i beteenden ser man hos barnet när man jämför med andra barn i samma ålder. (neuropedagogik.se)
 • Anna Rising är sedan den 1 februari 2018 professor i veterinärmedicinsk biokemi. (slu.se)
 • Livsmedel Stärkelse Sackaros Glukos Upptag till blod Glykemiskt index Blodsocker Insulin Fetma Metabola syndromet Diabetes Ateroskleros KOLHYDRATER GI - Biokemi - Kost - Hälsa Uppdaterad nätversion av kärnan i utbildningshäftet "Kolhydrater" Rapporten ansluter till granskande biokemisk miljö- och hälsoforskning med ekonomiskt stöd från Cancer- och Allergifonden GÖRAN PETERSSON Professor i Kemisk Miljövetenskap Kemi- och Bioteknik Chalmers 2008 2 Introduktion Fetma och diabetes har på några få år ökat dramatiskt och blivit centrala folkhälsoproblem. (studylibsv.com)
 • Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi. (slideplayer.se)
 • Kursen Biokemi ingår i kandidatprogrammet i kemi och delvis i lärarutbildningen. (gu.se)
 • Avvikande beteenden utvecklas oftast genom en avvikande känsel - vilket oftast utvecklas genom en avvikande biokemi (tills någon har bevisat motsatsen! (neuropedagogik.se)
 • Kursen i Biokemi består av två centrala delar: cellens metabolism och genetisk information. (gu.se)
 • Ämnesområdet för lektoratet är biokemi med inriktning mot metabolism. (varbi.com)
 • Syftet med laborationerna är att ge träning i grundläggande laborativ biokemi, och samtidigt knyta an till delar av kursens teoretiska innehåll. (lu.se)
 • 1 KAROLINSKA INSTITUTET Biomedicinprogrammet (kandidat) TENTAMEN I MEDICINSK BIOKEMI (10 hp) MÅNDAGEN DEN 1 MARS 2010, Kontrollera att alla sidor (1-14) och frågor (1-23) finns i mappen innan du börjar. (docplayer.se)
 • Mannen, Magdi Mahmud al-Nashar, är forskare i biokemi vid universitetet i Leeds. (dagen.se)
 • När man studerar biokemi tittar man in i cellen och studerar hur dess olika molekyler - stora som små - ser ut kemiskt, hur vi bygger upp dem och hur de samverkar. (allastudier.se)
 • För att vara behörig för en forskarutbildning i biokemi behöver du minst 45 hp i biokemi, varav 15 hp examensarbete i biokemi. (varbi.com)
 • Av över 100 referenser om biokemi som jag nämnt i mitt alster har dock DL valt ut mindre än 10 för kritik, och dessutom ofta de minst viktiga som bara var exempel. (vof.se)
 • Vad man betecknar som biokemi härstammar inte från en kemisk fabrik. (ansiktsdiagnos.com)
 • Tredje året kan du välja att studera utomlands eller välja fördjupningskurser inom instrumentella metoder, biokemi och miljöforensik. (oru.se)
 • fysisk biokemi, fagområde, der vedrører anvendelsen af metoder og teorier fra den fysiske kemi ved beskrivelsen af biologiske molekylers funktion, struktur. (denstoredanske.dk)
 • Oral biokemi - et kompendium giver grundlæggende indsigt i de biokemiske processer, der er relevante for udvikling af tandsygdommen dental caries. (munksgaard.dk)
 • Vi har upp till två lediga forskarstudieplatser i biokemi. (varbi.com)