• Ämnesområdet omfattar biokemi och dess tillämpningar inom molekylärbiologi, enzymologi och biokatalys, särskilt med avseende på att utveckla biokatalytiska metoder för att använda biomassa som startmaterial för framställning av finkemikalier eller bränslen. (arbetslivsinstitutet.se)
  • Vi söker en forskare i biokemi med inriktning mot riktad enzymevolution och biokatalys, tidsbegränsad anställning på heltid i sex månader. (arbetslivsinstitutet.se)
  • Han visade att många processer som används för livsmedel är baserade på biokatalys, och lade grunden till industriell biokemi i Sovjetunionen. (wikipedia.org)
  • TMB och BT bedriver forskning och undervisning inriktad på industriellt relevanta områden som mikrobiell och enzymatisk produktion av biobränslen, biokemikalier, probiotika, prebiotika, livsmedelssäkerhet, vattenrening till mer grundläggande forskning som berör cell-baserad biokatalys, biosensorer, biofilmsfunktion vid dricksvattenproduktion och DNA-baserad analys som omfattar sekvensering och pre-PCR processing metoder. (mynetworkglobal.com)