• Dessa omfattar nya metoder inom beräkningskemi, beräkningsmetoder inom systembiologi, bioinformatik och kemoinformatik. (pharmbio.org)
 • Läroplanen innehåller kurser som fokuserar på analys av storskaliga biologiska data, bioinformatiska algoritmer, såväl som forskning och utveckling inom bioinformatik. (his.se)
 • Exempel är kurser inom nationalekonomi, molekylärbiologi och bioinformatik. (lu.se)
 • 2013 utvärderades masterprogrammet i bioinformatik av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), vilka bedömde att programmet håller hög kvalitet, med höga prestationer avseende examinationsmålen (UKÄ, reg-nr 411-311-13). (his.se)
 • Vid senaste utvärderderingen av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) av masterprogrammet i bioinformatik bedömdes programmet hålla hög kvalitet, med höga prestationer avseende examinationsmålen (UKÄ, reg-nr 411-311-13). (his.se)
 • En person med en examen från masterprogrammet i bioinformatik kan kombinera datavetenskap, matematik och biologi. (utn.se)
 • Farmaceutisk bioinformatik är ett brett vetenskapliga område som samlar datorbaserade metoder, informatik och beräkningsmetoder som gränsar till läkemedel, deras utveckling, verkan och mekanismer och som kan användas för att utröna de biologiska processerna och utnyttja dem för medicinsk behandling. (pharmbio.org)
 • forskningen inom bioinformatik handlar om metoder för att analysera genetiska kopplingar till bland annat ärftliga sjukdomar. (lu.se)
 • Vad är farmaceutisk bioinformatik? (pharmbio.org)
 • Det är här farmaceutisk bioinformatik kommer in. (pharmbio.org)
 • Farmaceutisk bioinformatik handlar sålunda om hur man använder biomedicinsk information på ett effektivt sätt. (pharmbio.org)
 • Huvudkursen i farmacetisk bioinformatik kallas (I) Farmaceutisk bioinformatik och är på 7,5 hp. (pharmbio.org)
 • Tillämpad farmaceutisk bioinformatik (5 hp) - mer information se här . (pharmbio.org)
 • Inom verksamhetsområdet söker man nu en enhetschef till Genetisk analys och bioinformatik . (sfmg.se)
 • För att undersöka de mekanismer som är kopplade till bakteriers förmåga att orsaka infektion använder Felipe Cavas grupp en arsenal av avancerad analys- och cellavbildningsteknik kombinerat med nya generationens sekvensering (NGS), biokemi, bioinformatik och molekylärbiologi. (umu.se)
 • Vill du arbeta med att ta fram matematiska modeller för att lösa problem inom exempelvis finans, teknik, medicin eller bioinformatik? (lu.se)
 • Högskolan i Skövde erbjuder ett ettårigt masterprogram i bioinformatik som ger studenterna en bred specialistkompetens i området. (his.se)
 • Du kan skapa en jobbevakning för att få jobb inom Bioinformatik skickade till dig när de publiceras. (academicpositions.se)
 • Forskargruppen i bioinformatik bildades ursprungligen av forskare i datavetenskap med ett intresse för biologi. (his.se)
 • Varför anställer Fyndiq en forskare i bioinformatik? (breakit.se)
 • E-handelsbolaget har gjort en något oväntad rekrytering: Daniel Klevebring, forskare i bioinformatik vid Karolinska institutet. (breakit.se)
 • En av de först anställda där är Daniel Klevebring, forskare vid Karolinska institutet och doktor i bioinformatik på Karolinska institutet. (breakit.se)
 • Att utforska och förstå data är en av hörnstenarna i bioinformatik och kommer komma väl till pass för att analysera de stora dataset som Fyndiq har" säger Daniel Klevebring. (breakit.se)
 • Det mest utmanande är att hänga med i metodutveckling och hantera stora data set för bioinformatik analyser, konstaterar Madeleine. (akademiliv.se)
 • De viktigaste forskningsområdena i gruppen i dagsläget är användningen av bioinformatik i studier av stamcells-differentiering, toxicitetstestning genom stamceller, upptäckt och utvärdering av cancerbiomarkörer, samt miRNAs roll i genetisk felreglering. (his.se)
 • Forskargruppen i bioinformatik bildades ursprungligen av forskare i datavetenskap med ett intresse för biologi. (his.se)
 • Den sökande ska ha en masterexamen i biologi eller kvalifikationer med inriktning mot bioinformatik, mikrobiologi eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. (uu.se)
 • Har du en bakgrund inom datavetenskap och vill inrikta dig mot det spännande tvärvetenskapliga området bioinformatik, som kombinerar datavetenskap, matematik och biologi, då är masterprogrammet i bioinformatik programmet för dig. (uu.se)
 • Masterprogrammet i bioinformatik erbjuder avancerade kurser i bioinformatik där teori och praktik från flera vetenskapsområden som matematik, datavetenskap och biologi vävs samman. (uu.se)
 • Vi söker dig som har en stark bakgrund inom biologi och dokumenterad erfarenhet av tidigare undervisning inom bioinformatik, molekylärbiologi och systembiologi. (varbi.com)
 • En person med en examen från masterprogrammet i bioinformatik kan kombinera datavetenskap, matematik och biologi. (utn.se)
 • Bioinformatik är en tvärvetenskaplig vetenskap vid gränserna för biologiska, informativa och beräkningsvetenskaper, använder beräkning för att bättre förstå biologi. (phdstudies.se)
 • Främst behovet att bearbeta stora mängder sekvensinformation som genereras av den senaste utvecklingen inom genomet sekvensering och proteomanalys har drivit dessa biovetenskap i en ny era där datavetenskap, informationsteknik, och biologi samman till en enda disciplin som bioinformatik. (bachelorstudies.se)
 • Biovetenskap vid Chalmers kännetecknas av utveckling, tillämpning och kommunikation av teknologiska och ingenjörsmässiga verktyg och lösningar på problem inom biologi, bioteknik, biomedicin, bioinformatik och livsmedelsvetenskap. (chalmers.se)
 • Således genetik tillsammans med bioinformatik har varit att förändra den gamla vyn i klinisk diagnostik. (bachelorstudies.se)
 • Dagens forskning inom genetik innebär att stora mängder genetisk data lagras, dessa databaser är fritt tillgängliga och nedan presenteras ett stort antal övningar i Bioinformatik som kan göras utifrån flertalet olika databaser. (uu.se)
 • Forskningen inom detta program, som leds av Professor Johan Åqvist, omfattar beräkningsbiologi med inriktning på strukturbiologi och biokemi, intracellulär kinetik och bioinformatik. (uu.se)
 • Läroplanen innehåller kurser som fokuserar på analys av storskaliga biologiska data, bioinformatiska algoritmer, såväl som forskning och utveckling inom bioinformatik. (his.se)
 • Doktorand i bioinformatik kräver 32 hp, en uppsättning kärnkurser (9 hp), ett seminarium (1 hp) och 8 hp valbara kurser och doktorsavhandling (18 hp). (phdstudies.se)
 • Folkhälsomyndigheten erbjuder kurser inom NGS och bioinformatik. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Forskning inom bioinformatik bedrivs idag vid de flesta svenska universitet och även en del högskolor , exempelvis Högskolan i Skövde . (wikipedia.org)
 • Bioinformatiken har utvecklats som ett nödvändigt redskap för att kunna analysera de mycket stora datamängder som genereras inom dagens medicinska forskning. (vr.se)
 • Dagens forskning genererar allt mer storskalig data vilket gör att efterfrågan på bioinformatik och biostatistik växer. (ki.se)
 • Högskolan i Skövde har sedan länge ett samarbete med Dominican University of California i form av studentutbyte och nu har samarbetet utökats till att även inkludera forskning, främst inom biomedicin och bioinformatik. (mynewsdesk.com)
 • Det är ett känt cancerframkallande ämne, men vår studie visar att även en mycket låg kadmiumhalt kan leda till att bröstcancerceller blir mer aggressiva, det vill säga växer okontrollerat, säger Zelmina Lubovac Pilav, lektor i bioinformatik vid Högskolan i Skövde. (mynewsdesk.com)
 • Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin där algoritmer för analys av biologiska (särskilt molekylärbiologi ) data utvecklas. (wikipedia.org)
 • Bioinformatik behandlar tillämpningen av dator angreppssätt för att förstå biologiska system. (studyonline.se)
 • Bioinformatik innefattar analys av biologiska data, i synnerhet DNA, RNA och proteinsekvenser. (phdstudies.se)
 • Även kunskap om molekylärpatologi och bioinformatik är meriterande. (ltkalmar.se)
 • Komplettera din biovetenskap eller MD avancerad examen med en bioinformatik Advanced Certificate Degree, ger dig verktyg för att hantera och studera data. (studyonline.se)
 • Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) den som avlagt examen i bioinformatik, bioteknik el motsv. (varbi.com)
 • 2013 utvärderades masterprogrammet i bioinformatik av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), vilka bedömde att programmet håller hög kvalitet, med höga prestationer avseende examinationsmålen (UKÄ, reg-nr 411-311-13). (his.se)
 • Vid senaste utvärderderingen av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) av masterprogrammet i bioinformatik bedömdes programmet hålla hög kvalitet, med höga prestationer avseende examinationsmålen (UKÄ, reg-nr 411-311-13). (his.se)
 • På masterprogrammet i bioinformatik får du teoretiska och praktiska kunskaper inom molekylärbiologi, informationshantering och programmering med bioinformatiska tillämpningar inom dessa områden. (uu.se)
 • Erfarenhet inom dataanalys och bioinformatik r meriterande. (vakanser.se)
 • Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med bioinformatik som huvudområde. (uu.se)
 • Studieavgiften för Bioinformatik: Examensarbete - masterexamen är 72 500 SEK. (lu.se)
 • Huvudsyftet med doktorsprogrammet i bioinformatik på Kish International Campus är att träna nästa generation av beräkningsbiologer för karriär inom akademi, industri och regering. (phdstudies.se)
 • kunskaper motsvarande BINP11 Bioinformatik och sekvensanalys 7,5 hp, BINP13 Programmering i Perl 7,5 hp samt BINP15 Bioinformatik: Databearbetning och analys 15 hp. (allastudier.se)
 • Bioinformatik: minst 60 högskolepoäng i naturvetenskapligt ämne, matematik eller datalogi av vilka minst 10 högskolepoäng är i programmering. (su.se)
 • De viktigaste forskningsområdena i gruppen i dagsläget är användningen av bioinformatik i studier av stamcells-differentiering, toxicitetstestning genom stamceller, upptäckt och utvärdering av cancerbiomarkörer, samt miRNAs roll i genetisk felreglering. (his.se)
 • Proteinstruktur och bioinformatik-gruppen forskar på genetiska och andra varianter samt deras effekt i DNA, RNA och protein, i struktur, funktion och andra nivåer. (arbetsgivarverket.se)
 • Läkemedelsföretagen efterfrågar redan idag personer med en kombination av biomedicinsk och teknisk-naturvetenskaplig kompetens, bla för verksamheter inom nya och strategiskt mycket viktiga områden som molekylärbiologi och bioinformatik. (aleph.se)
 • Meriterande med utbildning inom bioinformatik. (vakanser.se)
 • Åsa Johanssons forskningsgrupp arbetar med molekylär epidemiologi, bioinformatik och biostatistik. (uu.se)
 • Inledningsvis är centrets syfte att samordna befintlig kompetens och infrastruktur och fungera som ett kunskapsnav inom bioinformatik och biostatistik för forskargrupper i området. (ki.se)
 • Syftet med bidraget är att stärka kompetensen inom området bioinformatik och öka samverkan nationellt och internationellt genom att bidra till forskarutbildningsaktiviteter. (vr.se)
 • Vetenskapsrådet inbjuder svenska universitet och högskolor inom medicin och hälsa att söka medel för inrättande av en nationell forskarskola i bioinformatik. (vr.se)