• Lars Tobisson skrev i sin Bohman-biografi (2013) att just Bohman var mer agitator än administratör, men idépolitiker än realpolitiker och mer oppositionspolitiker och regeringsföreträdare. (vk.se)
 • Thomas Sugrue var vän till Edgar Cayce och skrev denna mycket fina biografi medan Edgar Cayce levde. (edgarcayce.se)
 • Tillkomsten av långfilmen Alfred påbörjades 1992 och innebar att V.S. på grundval av Kenne Fants biografi Alfred Bernhard Nobel inledningsvis skrev ett filmmanuskript. (lagen.nu)
 • Detta nämner Reinfeldt inte i sin nyutkomna biografi 'Halvvägs', som innehåller en del halvsanningar om hans politiska misslyckanden. (vk.se)
 • Om man ska tro författaren Marc Eliots nyutkomna biografi, Sagan om Walt Disney , kom Disneys framtida karriärinriktning att bestämmas mer eller mindre slumpartat. (popularhistoria.se)
 • Linné gjorde även försök till att dela in bergarter, mineral och fossil i det han kallade för stenriket efter liknande principer som sexualsystemet. (linne.se)
 • Han följde ett antal principer, men utan att för den skull vara någon principryttare. (blogspot.com)
 • Enligt Ekerwald är det han som lägger fast principer om åsiktsfrihet, tryckfrihet och religionsfrihet, han lyckas också med extensiv brevskrivning häva ett antal, som Voltaire ser det, rena justitiemord. (dagensbok.com)
 • Och när jag väl översätter från norska går jag liksom emot mig själv och mina principer. (norla.no)
 • Det företräder komplex kunskap och beskriver grundläggande principer i vid bemärkelse. (fiberartsweden.nu)
 • Det kan vara bra att ha med hennes f rklaring till varf r B hme hade s dan oerh rd kunskap, n r vi tar till oss denna mycket intressanta biografi ver Jacob B hmes liv, som ven versatts av v r store poet och vers ttare Eric Hermelin fr n Lund. (teosofiskakompaniet.net)
 • Under hans landshövdingetid erhöll länets städer i enlighet med enväldets principer av K M:t fastställda stater. (riksarkivet.se)
 • Han gjorde det eftersom han hade ett orubbligt behov av att leva i enlighet med sina ideologiska principer. (utforskasinnet.se)
 • En av mina principer, som också har en historisk koppling, är att enbart måla efter naturen "en plein air" och de människor jag målar/avporträtterar är därför alltid fysiskt på plats. (mollbrinks.com)
 • En demokrati som bygger just på maktdelning, på rättsstatliga principer, på formella procedurer som avgör hur vi tillsätter och avsätter politiska makthavare. (arbetaren.se)
 • Och är det något som kännetecknar en god biografi, oavsett huruvida man gillar personen den handlar om eller ej, så är det just det som definierar en biografi när den är som bäst. (malinthewriter.com)
 • Den h r delen handlar om alkemins principer och den siste alkemisten Justus Hartman som f rsvinner sp rl st fr n Visby Lasarett. (boksidan.net)
 • Som glödande whig och ivrare för franska revolutionens principer, lät Hazlitt ofta sina litterära omdömen påverkas av politiska antipatier. (wikipedia.org)
 • I Anna Janssons nya Maria Wern-deckare brottas Gotlandspolisen med en m rdare som visar sig f lja alkemins principer. (boksidan.net)
 • Boken är en själv biografi. (eranova.fi)
 • I kapitlet "Några metafysiska principer gällande naturen" i boken Man and Nature lyfter han bland annat fram de nordamerikanska prärieindianernas budskap angående detta till den moderna världen. (wordpress.com)
 • Olli Lagerspetz' biografi över Edvard Westermarck skriven för Ensyklopedia Logos i Filosofia.fi 2006. (filosofia.fi)
 • Min främsta drivkraft som forskare är att försöka förstå de grundläggande principer som ligger bakom hur samhällen och ekonomier fungerar. (ekonomistas.se)
 • D. Forssells verk Ett år i Sverge och med ledning av bl.a. den biografi, som hans svärson, T. G. Rudbeck, efter Forssells egna berättelser lät utgiva 1861, skall i det följande tecknas huvuddragen av Forssells liv. (hembygdshistoria.se)
 • I ett civiliserat samhälle har vi principer som gäller lika för alla och som inte enbart gynnar mig och grupper som jag själv tillhör. (sturmark.se)
 • Än i dag framställs alla produkter efter Alfred Vogels filosofi och principer. (robygge.se)
 • Det gäller att uppmärksamma och utveckla de principer som förmått överleva tiden! (balkongforlag.se)
 • Hans principer lärs fortfarande ut över hela världen i första årskursens geologi, [1] och används varje dag på fältet av professionella geologer och från dem kan vi reda ut de sedimentära avlagringarnas stratigrafi. (rilsource.org)