• Gunnela Björks svenska biografi över Margaret Thatcher är lättläst och rappt berättad. (magasinetneo.se)
 • Det minns Ronnie Haag, författare till denna enda biografi om Bukowski som finns på svenska. (ginza.se)
 • Edward Snowdens biografi släpps internationellt den 17 september på över 20 olika språk, Leopard förlag ger ut den svenska upplagan. (leopardforlag.se)
 • Biografin kan vara en kort karaktärsskiss, en informativ biografi som objektivt skildrar en persons levnad i kronologisk ordning utan några tolkningar, eller en mer ambitiös kritisk biografi som med grundlig bakgrundsfakta strävar efter att ge en helhetsbild av personens liv och verk. (wikipedia.org)
 • J.R.R. Tolkien en biografi är den första auktoriserade biografin om Tolkien och hans verk. (vattumannen.se)
 • Aldrig förr har en biografi med såpass känsliga uppgifter om en levande svensk monark publicerats. (gp.se)
 • Tidiga biografiska skrifter har ibland ansetts vara en form av historieskrivning snarare än en litterär form i sin egen rätt, men numera anses biografi och historia vara två väsentligt skilda litterära former. (wikipedia.org)
 • Den skildrar en sp nnande och frihetsbejakande tid i Paris historia n r det var en konstn rsmetropol, det lyckliga halv ret tillsammans med Anders J nsson i Florens, hur Sara Fabricius till slut blir Cora Sandel, och de sv ra ren i Sverige. (boktipset.se)
 • Detta är en klassisk biografi över en av de originellaste gestalterna i litteraturens historia och samtidigt en fängslande bild av hela tidsepoken. (bokstugan.se)
 • Misslyckad biografi, skulle jag säga, av den enkla anledningen att Mayada har väldigt lite av intresse att berätta för egen del, att hon valts ut verkar snarast bero på att Sasson kände henne personligen. (dagensbok.com)
 • På 1600-talet började begreppet biografi användas som en egen form av litteratur och under de följande århundradena skrevs många varierande former av biografier. (wikipedia.org)
 • Många frågor har väckts under processen, till exempel borde Woldemars hustru Elisabet ha fått en egen biografi. (nykarlebyvyer.nu)
 • Digital Biografi av Cyntia Botello vill ge unga plats och utrymme att berätta på ett mer konstnärligt sätt och hitta sin egen estetik och våga experimentera. (stockholm.se)
 • Tanken med Digital Biografi är att skapa möten mellan nyanlända unga ungdomar födda och uppvuxna i Sverige. (stockholm.se)
 • Svante Nordin s ker svaren i sin bok ""1900-talet - en biografi. (atlantisbok.se)
 • En biografi kan vara skriven på många olika sätt. (wikipedia.org)
 • En biografi över Olof Palme (Norstedts) skriven av Henrik Berggren. (kulturdelen.com)
 • En biografi över Olof Palme är skriven av Henrik Berggren, i ett gränsland mellan historievetenskapen och en personlig tolkning av människan och politikern Olof Palme och hans tid. (kulturdelen.com)
 • Förord med kortfattad biografi över författaren. (bokstugan.se)
 • Goldsworthys omfattande biografi är verkligen läsvärd. (adlibris.com)
 • Goldsworthys biografi över denna imponerande man är ett storverk, inte enbart i sidor räknat. (dast.nu)
 • I Depeche Mode - en biografi ber ttar Steve Malins historien om hur ett os kert ton rsband fr n Essex i England blev hyllade superstj rnor och syntpopens kungar. (bokus.com)
 • Göran Rystads biografi berättar den spännande historien om en av Sveriges mest intressanta regenter! (historiskamedia.se)
 • Boken är en misslyckad biografi också för det faktum att Sassons sätt att skriva mer för tankarna till en skönlitterär roman än till en faktisk och korrekt biografi. (dagensbok.com)
 • Några sådana priser är: Drainie-Taylor Biography Prize - Kanada Pulitzer Prize för biografier eller självbiografier - USA Whitbread Prize för bästa biografi - Storbritannien Forschungspreis der Stiftung für Personengeschichte - Tyskland Biografisk film Självbiografi Noter ^ [a b c] "Biography" (på engelska). (wikipedia.org)
 • Denna dagen, ett liv Ur Jens Andersen: En biografi över Astrid Lindgren "Denna dagen, ett liv", 2014 läser jag Astrid Lindgrens svar, s 222, på hur man får kontakt med sina unga läsare? (korlingsord.se)
 • Biografi, en persons livshistorie , levnetsbeskrivelse, skrevet av en annen, enten som en ren oppregning av de ytre begivenheter i en persons liv, eller som en bredere skildring, der liv og virke, karakterutvikling og årsakssammenheng blir beskrevet, enten vitenskapelig , populærvitenskapelig eller i form av en biografisk roman . (snl.no)
 • En bra och l sv rd bok, mycket v lskriven biografi som behandlar v r kontroversiella konung. (boksidan.net)
 • frustrerad funderade jag på om det skulle finnas något kvar för mig att berätta", skriver Riitta Kylänpää i förordet till sin biografi över Claes Andersson. (hbl.fi)
 • En biografi hvor en person skildrer sitt eget liv, kalles en selvbiografi (autobiografi), som igjen glir over i memoarlitteratur når skildringen av miljø og tidshistorie trer frem som det vesentlige. (snl.no)
 • Litteraturprofessorn Johan Svedjedal har nyligen utgivit en uppmärksammad biografi över Karin Boye, Den nya dagen gryr. (uu.se)
 • Men först tjugo år efter mordet formulerades tankar på ett vetenskapligt projekt om Olof Palme och hans tid, vilket resulterade i ett antal delstudier och en biografi i två delar av Kjell Östberg: I takt med tiden. (kulturdelen.com)
 • Här nedan följer biografi i bakvänd kronologisk ordning från nu till då. (martinez.se)