• PGG främjar mitokondriell biogenes dvs nybildningen av mitrokondrier. (vitaminverket.com)
  • PPARGC1A: Förknippad med medling av den initiala fasen av motion och ökad mitokondriell biogenes. (qi-niken.se)
  • Elektrontransportkedjekomplexens aktiviteter analyserades som ett huvudoperativt centrum för mitokondriell homeostas, tillsammans med nyckelgen- och proteinmarkörer för mitokondriell biogenes, redoxfunktion, fettsyraoxidation, bioenergiskt underskott och cellöverlevnad. (mediatekstore.com)
  • Biogenes (av bio- "liv" och gr. genes "frambringande"), produktion av nya levande organismer. (wikipedia.org)
  • Lagen om biogenes, tillerkänd Louis Pasteur, är observationen att alla levande ting uppkommer endast genom fortplantning av andra levande varelser. (wikipedia.org)
  • Kan levande materia ha uppstått ur livlös materia så kallad abiogenes ( a - icke, biogenes, bildat genom levande organismer) och omvänt kan livlös materia ha skapats av liv? (newsvoice.se)
  • Nukleolen har troligen andra funktioner vid sidan av biogenes av ribosomer. (wikipedia.org)
  • Skapandet av ribosomer - ribosomal biogenes - är en mycket komplex process som upptar 60 till 80 procent av cellens totala energi. (ki.se)